Astăzi este Ziua Mondială a Păsărilor

Astăzi este Ziua Mondială a Păsărilor
Este primul eveniment ecologic al lunii aprilie, cu o istorie de mai mult de un secol, care are ca scop conştientizarea  populației referitor la necesitatea protecţiei păsărilor, prin protejarea habitatelor…

Evenimentul este marcat anual în cadrul programului UNESCO “Omul şi bisofera” începînd cu 1 aprilie 1906, cînd a fost semnată Convenţia Internaţională pentru Protecţia Păsărilor, unul din primele documente ecologice. Aceasta zi nu semnifică doar celebrarea semnării Convenţiei, iubitorii de păsări şi ornitologi considerînd a fi începutul perioadei de migrare a păsărilor din iarnă în primăvară.

Principalele amenințări la adresa păsărilor sînt activitațile antropice (agricultura, defrișările, supraexploatarea speciilor, pescuitul, braconajul, poluarea, dezvoltarea infrastructurii). Odată cu schimbările climatice au fost identificate procese periculoase de degradare a vegetaţiei şi de înrăutăţire a condiţiilor de existenţă a speciilor de animale şi plante, procese care duc la deteriorarea și distrugerea habitatelor naturale. Statisticile recente arată că, aproximativ 12%, din cele peste 10.000 de specii de păsări din lume, sînt în pericol să dispară în acest secol. Iar supravieţuirea lor depinde de sprijinul acordat de toţi oamenii planetei, de măsurile de conservare şi de protejare impuse de noi.

Fauna vertebratelor din Republica Moldova include 281 specii de păsări, dintre care 89  sînt specii faunistice rare şi sînt incluse în Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat, iar 39 de specii sînt incluse în  ediția a doua a Cărții Roşii a Republicii Moldova. Printre acestea se numără cormoranul mic, stîrcul galben, egreta mare, ţigănuşul, lopătarul, lebăda de vară, etc. Douăzeci de specii de păsări reprezintă răpitoarele de zi şi de noapte, specii din vîrful piramidei trofice, a căror dispariţie va provoca un dezechilibru funcţional al biocenozelor ecosistemelor naturale. 

Pentru ediția a treia a Cărții Roșii sînt propuse încă 25 de specii de păsări, printre care pot fi menționate Stîrcul roşu, Barza albă, Ciocănitoarea de stejar, Raţa cu ciuf, Califarul roşu, Califarul alb etc. Unele specii de păsări, care vieţuiesc pe teritoriul Republicii Moldova, sînt  incluse și în Cartea Roşie Europeană: raţa roşie, acvila ţipătoare mare, vînturelul mic, cristelul, etc. Ocrotirea păsărilor nu se poate realiza decît în contextul general al conservării mediului înconjurător. A ocroti păsările înseamnă a proteja mediul prin reducerea poluării apei, solului şi aerului, diminuarea cantităţii de substanțe chimice utilizate în agricultură şi silvicultură, refacerea habitatelor naturale ale acestora.  Invităm toţi iubitorii naturii să se alăture Ministerului Mediului, pentru a sărbători Ziua Internațională a Păsărilor.