Directorul Rezervaţiei Naturale "Plaiul Fagului" la 20 de ani de activitate profesională

Cu prilejul aniversării a 20 de ani de activitate profesională, conducerea Agenţiei „Moldsilva” aduce sincere felicitări directorului Rezervaţiei Naturale de Stat „Plaiul Fagului”, Boris Curoș, scrie Moldsilva.gov.md.

În mesaj se menţionează:

“În calitate de conducător al acestei instituții, dumneavoastră sunteți un exemplu de conştiinciozitate şi dăruire profesională, militînd cu perseverenţă la dăinuirea şi conservarea patrimoniului silvic, precum şi la menţinerea biodiversităţii în ariile protejate.

În acest sens, Rezervaţia Naturală „Plaiul Fagului”, avînd statut de instituţie cu profil de protecţie a mediului şi de cercetări ştiinţifice, grație conducerii dvs,  din start a  devenit un laborator natural pus la dispoziţia tuturor celor care sunt pasionaţi de ştiinţele naturii. Cu diverse  teme de cercetări ştiinţifice se încadrează activ colectivele instituţiilor de profil ale Academiei de Ştiinţe.

Au fost studiate diferite probleme privind relieful, fauna, flora, silvicultura. Sub aspect experimental au fost modelate diverse scenarii cu abordarea problemelor ce ţin de reconstrucţia ecologică a arboretelor degradate, reproducerea animalelor în condiţii de rezervaţie. Au fost organizate seminare, excursii de conştientizare ecologică, tot mai activ rezervaţia se încadrează în circuitul turistic naţional şi internaţional. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice sunt expuse în ediţiile anuale „Analele naturii” ale rezervaţiei, sunt publicate în diverse reviste de specialitate, pliante, broşuri, monografii, de asemenea sunt puse la dispoziţia publicului larg prin intermediul mass-media scrisă şi a audiovizualului.

Vă mulţumim pentru profesionalism, dedicaţie, încredere şi susţinere, Vă dorim în continuare activitate managerială  fructuoasă şi noi  realizări.”

În același context Inspectoratul Ecologic de Stat i-a conferit cea mai înaltă distincție, a acestei instituții Crucea Verde.