Extinderea suprafețelor forestiere cu 3845 ha

Extinderea suprafețelor forestiere cu 3845 ha
Extinderea sufrafețelor cu vegetație forestieră a fost discutată de către mai mulți directori și ingineri silvici ai entităților subordonate Agenției „Moldsilva”, în cadrul unei ședințe tehnice la Institutul de Cercetări…

 Aceștia au discutat despre implimentarea planului-național de extindere a suprafețelor cu vegetație forestieră și desfășurarea procesului de implimentare a activităților din cadrul proiectului, „Agricultura competitivă în Moldova”(PACM), sub componenta „Sprijinul pentru Reabilitarea Perdelelor Forestiere de Protecție”.

Realizările și problemele care au fost desfășurate în proiectele menționate sunt: atribuirea de către primării a terenurilor pentru împădurire cu o suprafață de 3845 ha, ridicarea în plan a primăriilor cu suprafață de 2446 ha, elaborarea și aprobarea ghidului tehnic privind împădurirea terenurilor degradate.

De asenemenea în cadrul proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova” (PACM), sub-componenta „Sprijinul pentru Reabilitarea Perdelelor Forestiere de Protecție” au fost programate pentru reabilitare a 712 ha, care sunt situate pe teritoriul a 62 primării, în 13 raioane admenistrative.

Astfel se preconizează ca la sfârșitul lunii septembrie curent să se realizeze lucrări de reabilitare a perdelelor forestiere, printre care : reconstrucție, rărituri, tăieri de igienă, tăieri de îngrijire în arborete tinere, elagaj, în volum total de 387,20ha.

Totodată, specialiștii ICAS susține reprezentanții primăriilor participante la proiectul PACM și le oferă consultanță tehnică corespunzătoare.