Ședința Platformei Naționale de Mediu și Sănătate din Moldova

La 23 octombrie viceministrul mediului Dorin Dușciac a participat la ședința Platformei Naționale de Mediu și Sănătate din Moldova.La ședință au mai participat reprezentanți ai Departamentului Protecție Civilă și Situații Excepționale, precum și reprezentanți ai societății civile (Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă, Asociația MoldRec, Coaliția Europeană de Tineret pentru Mediu și Sănătate, EcoVisio, Centrul Național de Mediu, etc).
În cadrul ședinței au fost analizate rezultatele chestionarului privind forma de organizare și componența PNMS, realizat de către EEHYC. Totodată a fost prezentat planul de acțiuni pentru anii 2014-2015 și au fost selectate persoanele de coordonare provizorie a PNMS.
Platforma Națională de Mediu și Sănătate din Moldova a fost lansată la inițiativa unui grup de ONG-uri de mediu și de tineret din țară. PNMS are drept obiectiv soluționarea problemelor de mediu, și în special găsirea soluțiilor de lungă durată în domeniul protecției mediului și ameliorării situației ecologice.
Viceministrul Dorin Dușciac a prezentat etapele parcurse în ultimul timp în privința reabilitării Lacului de acumulare Ghidighici și anume publicarea recentă (17 octombrie 2014) a H.G. nr.831 din 8 octombrie 2014 privind trecerea lacului Ghidighici în gestiunea Agenției „Apele Moldovei”, întocmirea Planului de Acțiuni pentru reabilitarea lacului, posibilele surse de finanțare pentru implementarea Planului de Acțiuni.
Inițierea în Republica Moldova a unei platforme naționale în domeniul protecției mediului reprezintă un pas important în alinierea la standardele europene în domeniul participării publicului la luarea deciziilor de mediu. Totodată implicarea activă a tinerilor în soluționarea problemelor de mediu reprezintă un fapt îmbucurător, care creează premisele apariției unei societăți civile active și sănătoase în Republica Moldova.  Următoarea ședință a Platformei Naționale de Mediu și sănătate va avea loc la mijlocul lunii noiembrie 2014.