Un registru al solurilor din R. Moldova va monitoriza starea învelişului de sol la nivel naţional

Un registru al solurilor din R. Moldova va monitoriza starea învelişului de sol la nivel naţional
În Republica Moldova va fi creat un Registru al solurilor care va asigura evidența datelor referitoare la starea învelișului de sol al țării noastre. Astfel va fi ameliorată calitatea datelor…

Conform deciziei Guvernului din 10 decembrie 2014 a fost aprobat conceptul Sistemului Informațional „Registrul solurilor Republicii Moldova”, care va fi realizat de Agenția Relații Funciare și Cadastru. Crearea acestui sistem are ca scop monitorizarea degradării solurilor, care este una din cele mai grave probleme din țara noastră. Sistemului Informațional „Registrul solurilor Republicii Moldova” va conține o bază de date despre indicii și parametrii principali ai solului, valoarea și bonitatea lui. Datele vor disponibile tuturor persoanelor interesate de serviciile oferite de sistemul infomațional.

Registrul solurilor va fi un sistem de colectare, procesare și prezentare a informației, care va asigura acumularea și administrarea datelor privind resursele de sol într-un spațiu informațional unic și va oferi informații privitor la bonitatea solului în scopul impozitării, va reprezenta o bază informațională pentru sisteme geoinformaționale. Sistemului Informațional „Registrul solurilor Republicii Moldova” va fi în proprietatea Agenției Relații Funciare și Cadastru, care va gestiona și utiliza datele din sistem.