2000 de euro pentru agricultori

2000 de euro pentru agricultori
People in Need (PIN), este o organizaţie non guvernamentală, non profit din Cehia cu reprezentanță în Moldova ce implementează un șir de proiecte inclusiv în susținerea agriculturii organice. PIN anunță un…
  • Un punct de comercializare a produselor ecologice autohtone, care să ofere diverse produse alimentare din gospodăria proprie sau de la mai mulți producători autohtoni sau
  • Mini unitate de prelucrare a produselor ecologice sau
  • Depozit pentru fructe/legume sau
  • Orice altă idee inovativă în agricultura ecologică, dar nu activități ce țin de producere.

Candidații eligibili: gospodării cu profil agricol.

Grantul: PIN oferă grant în valoare de 2000 Euro pentru proiect iar contribuția aplicantului nu poate fi mai mică decât această sumă.

Criterii de selecție: Selectarea se va efectua ținând cont de: mărimea contribuției financiare, argumentarea clară a propunerii de proiect, beneficiile economice de pe urma investiției; resurse umane capabile pentru implementarea proiectului.

Metoda de plată: Banii vor fi transferați beneficiarului în baza unui acord comun în care vor fi stipulate obligațiile beneficiarului, după ce beneficiarul va demonstra efectuarea contribuției sale.

Termen limită pentru primirea aplicațiilor: 10 Octombrie 2015. Propunerile vor fi expediate prin e-mail coordonatorului de proiect Angela Turuta la adresa angela.turuta@peopleinneed.cz. Formularele pot fi completate în limbile Engleză, Română sau Rusă. Propunerile vor fi examinate și rezultatele vor fi anunțate până în data de 30 Octombrie 2015. 

Formular de Aplicare

Denumirea gospodăriei:

Conducătorul gospodăriei:

Date de contact: Adresa; Număr de telefon; e-mail și pagina de internet (dacă există):

Statutul legal și data înregistrării:

Domeniile de activitate:

Numărul de angajați (cu normă deplină/parțial):

Un scurt istoric al întreprinderii:

Persoana delegată pentru administrarea proiectului:

Descrierea propunerii de proiect

Prezentați planul de afacere și perioada de timp pentru fiecare activitate planificată. Descrieți investiția;care vor fi beneficiile comunității de pe urma implementării proiectului.

Bugetul

Elaborați bugetul investiției în lei moldovenești. Includeți cheltuielile ce vor fi acoperite din cadrul proiectului PIN pe de o parte și cele ce vor fi susținute direct de către beneficiar, pe de altă parte. Indicați doar costurile de investiții. Cheltuielile de tip (salarii, chirie, taxe/servicii comunale) NU vor fi acceptate pentru finanțare.

Documente de suport/adiționale

Împreună cu formularul de aplicare, includeți următoarele documente:

-  Certificatul de înregistrare al companiei (scanat);

-  Certificatul ecologic sau conversiune (scanat);

-  Copia buletinului de identitate a administratorului gospodăriei.