A fost semnat Acordul de Consorţiu privind constituirea Coaliției Europene de Tineret pentru Mediu și Sănătate din Moldova

Republica Moldova este prima dintre cele 53 țări din regiunea europeană a Organizației Mondiale a Sănătății în care se constituie o astfel de Coaliție națională, transmite Ecopresa.md.

Astăzi la Ministerul Mediului a fost semnat Acordul de Consorțiu prin care se constituie Coalița Europeană de Tineret pentru Mediu și Sănătate din Moldova. La eveniment au participat reprezentanții mai multor ministere și instituții publice din țară, ai agențiilor de dezvoltare internaționale și ai organizațiilor non-guvernamentale de mediu, sănătate și tineret: Dorin Dușciac, viceministrul mediului, reprezentanți ai Coaliției Europene de Tineret pentru Mediu și Sănătate (European Environment and Health Youth Coalition – EEHYC) – organismul reprezentativ al tinerilor în cadrul Procesului European de Mediu și Sănătate,  ONG de mediu, informează Mediu.gov.md.

,,Astăzi, aici, participă reprezentanți ai societății civile și autorității centrale de mediu, care activează în domeniul protecției mediului și dezvoltării durabile, pentru a constitui în Republica Moldova Coaliția Națională de Tineret pentru Mediu și Sănătate, care este structura de tineret în cadrul Platformei Naționale de Mediu și Sănătate. Este un organism chemat să dezbată problemele de mediu și implicațiile acestora asupra sănătății populației, precum și să identifice modalitățile concrete și efective în care tinerii pot contribui la prevenirea degradării mediului din Republica Moldova și îmbunătăți calitatea acestuia. Este un început lăudabil și o sursă umană importantă pentru ecologizarea Republicii Moldova. Evenimentul de astăzi este și un nou proiect de colaborare între autoritatea centrală de mediu, instituții publice cu responsabilități în domeniul mediului și sănătății, și organizațiile nonguvernamentale preocupate de curățenia naturii. Misiunea, scopurile și acțiunile propuse de EEHYC subliniază disponibilitatea membrilor acesteia de a oferi tot suportul necesar pentru ca să existe o alternativă importantă la implicarea activă a publicului tînăr în dezvoltarea durabilă a țării noastre.Odată cu semnarea Acordului de Consorțiu privind constituirea EEHYC Moldova, instituțiile și organizațiile semnatare vor reprezenta nucleul, care ulterior se va extinde pentru a asigura participarea activă a cît mai multor tineri din diverse sectoare, preocupați de mediul în care traiesc și de felul în care acesta le afectează sănătatea.”, –  a declarat Dorin Dușciac.
Participanții au menționat că evenimentul reprezintă un pas important pentru întărirea securității ecologice a Republicii Moldova. Coaliția constituită va contribui la conştientizarea ecologică a populaţiei, la informarea operativă, efectivă şi obiectivă despre calitatea factorilor de mediu, impactul diverselor activităţi antropogene asupra lui. Toate acestea au scopul formării unei noi atitudini a omului faţă de natură

Dacă până nu demult absoluta majoritate a cetăţenilor îşi manifestau indiferenţa vădită faţă de natura înconjurătoare şi doar savanţii şi unii entuziaşti, încercau să se opună ofensivei totale asupra mediului, evenimentul de astăzi ne demonstrează că a fost apreciată o nouă viziune a situaţiei social-economice conştientizate de populaţie şi de autorităţile locale, care includ în programele de dezvoltare durabilă elementele ecologiei. În cadrul evenimentului găzduit de Ministerul Mediului au fost prezentate provocările prezente și viitoare legate de mediu și sănătate din Moldova, obiectivele și acțiunile viitoare ale PNMS și EEHYC Moldova. Țara noastră este prima dintre cele 53 de țări din regiunea europeană a Organizației Mondiale a Sănătății în care se constituie o astfel de Coaliție națională.
NOTĂ: Coaliția Europeană de Tineret pentru Mediu și Sănătate (European Environment and Health Youth Coalition – EEHYC) este organismul reprezentativ al tinerilor în cadrul Procesului European de Mediu și Sănătate și are rolul de a sprijini, legitimiza și acorda vizibilitate participării tinerilor în acest proces care are ca scop asigurarea unui mediu sănătos și sustenabil. Pentru mai multe informații despre Coaliție, accesați site-ul www.eehyc.org.  

Organizațiile non-guvernamentale de mediu, sănătate și de tineret și reprezentanții instituțiilor guvernamentale ale R. Moldova au creat Platforma Națională de Mediu și Sănătate (PNMS), ca o ramură dedicată implicării active a tinerilor. Această ramură de tineret va constitui Coaliția Europeană de Tineret pentru Mediu și Sănătate din Moldova (EEHYC Moldova), care va avea rolul de forum de discuție, consultare și acțiune comună între tinerii din R. Moldova preocupați de problematica de mediu și sănătate, din diferite sectoare: ONG-uri, instituții și organizații guvernamentale, antreprenori, cercetători și oameni de știință, dar și școli, universități și grupuri locale de acțiune.

Problemele de mediu și de sănătate sunt astăzi subiectul unor ample demersuri atât la nivel european, cât și la nivel național, cu scopul de a găsi și implementa soluții pentru prevenirea impactului negativ pe termen lung asupra populației și pentru asigurarea unei dezvoltări cu adevărat durabile a societății. Dovadă a acestui fapt este Procesul European de Mediu și Sănătate (PEMS), în cadrul caruia Republica Moldova, alături de alte 52 de țări din regiunea europeană a Organizației Mondiale a Sănătății, a semnat Declarația Ministerială privind Mediul și Sănătatea.

Prin semnarea acestei Declarații Mnisteriale, țările semnatare și-au asumat atingerea pînă în anul 2020 a anumitor obiective de mediu și sănătate în 4 domenii prioritare regionale cu implicarea tuturor factorilor interesați, și cu accent pe implicarea tinerilor. Printre aceste obiective se numără:

● îmbunătățirea accesului populației la condiții bune de sanitație și surse sigure de apă;
● combaterea obezității prin asigurarea condițiilor sigure pentru activitate fizică și dietă sănătoasă;
● prevenirea îmbolnăvirilor respiratorii prin îmbunătățirea calității aerului de interior și de exterior;
● prevenirea îmbolnăvirilor cauzate de factori chimici, biologici și fizici din mediul înconjurător,
● dar și protejarea sănătății și a mediului înconjurător de efectele schimbărilor climatice.

Coaliția Europeană de Tineret pentru Mediu și Sănătate(eng. European Environment and Health Youth Coalition - EEHYC) este structura reprezentativă în cadrul PEMS a tinerilor din toată regiunea europeană, acționează pentru a sprijini, legitima și oferi vizibilitate participării tinerilor la procesele ce vizează asigurarea unui mediu sănătos și durabil, sprijinind înființarea Coalițiilor naționale, eveniment  împlinit  astăzi,  23 decembrie și în Republica Moldova.