Agroturismul din Moldova, în plină dezvoltare!

Agroturismul, una din formele turismului rural, devine tot mai popular și atractiv în țara noastră în ultimii ani. Aceasta formă de organizare a serviciilor turistice este segmentul economiei naționale care…

Cei care practică deja agroturismul în Republica Moldova, au realizat că fără de atașamentul puternic față de moștenirea pe care ne-au lăsat-o strămoșii noștri, fără pasiune și dedicație această ocupație ar risca să falimenteze. Sau, de cele mai multe ori nu contează volumul resurselor financiare investite, ci capacitatea antreprenorului de a determina o conexiune armonioasă între natura, elemente autentice și oameni.

Turiștii care vizitează țara noastră nu sunt interesați de lux și kitsch-uri ordinare, ei doresc să vadă specificul local așa cum este el, cum ar fi- focul din vatră, pâinea coaptă după vechile tradiții, să guste, dar mai întâi să participe la împletirea sarmalelor, să o întâlnească pe “mătușa Ileana” din „satul X” ca să vadă cum se țes covoarele tradiționale, să experimenteze dormitul în fân în mijlocul verii ori să participe la culesul roadelor în toiul toamnei.Putem spune că majoritatea caselor rurale în care au locuit sau locuiesc buneii, părinții noștri, pot fi transformate în agropensiuni care să ofere posibilitatea turiştilor de a savura din viața de la țară, așa cum este ea, cu drumuri pe alocuri mai proaste, dar care sunt aceleași pe care au mers și buneii noştri cu căruța, sau cuo liniște și un peisaj mioritic de nedescris și care persistă de secole, cu savoarea unică a plăcintelor proaspăt scoase din cuptorși cu sclipirea și aroma inconfundabil a unui pahar de vin bun servit în beciul gospodarului sau la “Botul calului”. Cine din noi, moldovenii, nu a trăit asemenea experiențe vreodată? Și, câți dintre noi au realizat că stilul nostru de viață și odihnă ar fi unul “exotic” pentru turiștii din afara, ba chiar și pentru noile generații urbanizate pentru care și cântatul cocoșului în zori de zi poate părea un moment deosebit , inconfundabil cu sunetul scos de un laptop sau un telefon mobil?!

Cele 19 agropensiuni din Moldova, concentrate în mare parte în zona Centru a țării, sunt pionierii activităților agroturistice de la noi. Aceste locații au luat naștere și se dezvoltă pe parcursul ultimelor două decenii datorită entuziasmului, muncii asidue a proprietarilor precum și curajului inspirat de asociațiile și agențiile de specialitate, a consultanței și instruirilor oferite în cadrul mai multor proiectede suport.Avem deja câteva agropensiuni funcționale, avem legislație care reglementează funcționarea agropensiunilor și totuși, nu întâlnim atât de mulți turiști în satele noastre, decât dacă sunt invitați prin intermediul unor prieteni sau rude. Rareori un turist străin își face rezervare on-line pentru o vacanta la Orheiul Vechi de exemplu. De ce?Pentru că agroturismul nu este suficient promovat în țara noastră, în multe cazuri prețurile nu sunt rezonabile și pentru că atât legislația națională cât și cei care practică agroturismul abordează calitatea mai mult prin prisma aspectelor de infrastructură și administrare.Și este indubitabil faptul că aceste condiții sunt necesare pentru ca orice produs turistic să fie livrat în limitele unor normative raportate la securitatea, siguranța și confortul minim al consumatorului. Dar, aceste condiții nu definesc calitatea din perspectiva așteptărilor clienților, care nu au nevoie doar de cazare în condiții sigure și decente, de mâncare pregătită în condiții adecvate și de o recepționistă/ghid/chelner care cunoaște bine limba engleză. Prin intermediul unei agropensiuni, turistul își dorește să cunoască țara, istoria poporului, tradițiile, dar și viața cotidiană din regiunea destinației turistice.

Un sistem alternativ de certificare a calității în agroturism este instrumentul care complementează parametrii calității serviciilor și produselor agroturistice. Din fericire, în Republica Moldova un astfel de sistem a fost elaborat și urmează să fie pus în aplicare începând cu luna decembrie a anului curent.

Sistemul de certificare a calității în agroturism CerTour, a fost elaboratîn cadrul proiectului cu același titlu, în perioada februarie– octombrie 2014 în cadrul unui proces minuțios de cercetare, consultare și adaptare. Proiect „Sistem de certificare a calităţii în agroturism CerTour” (Quality Certification System in Agroturism CerTour” este implementat de către Primăria satului Suruceni, raionul Ialoveni, Republica Moldova – în calitate de partener, în colaborare cu Municipalitatea Xanthi, Grecia – in calitate de lider în cadrul Programului „Bazinul Mării Negre 2007-2013” (Joint Operational Programme „Black Sea Basin 2007-2013”) din sursele Uniunii Europene. Proiectul este preconizat pentruperioada iunie 2013- iunie 2015.

Scopul proiectului este promovarea agroturismului in ţările partenere (Grecia, Bulgaria, Armenia, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina) şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate prin aplicarea unui standard comun de calitate şi a unui proces de certificare. Inițial, în perioada februarie-aprilie 2014, a fost elaborat standardul comun în care au fost incluse criteriile și subcriteriile comune pentru toate țările participante la proiect pentru ca ulterior conținutul cadrului comun să fie adaptat condițiilor și legislației naționale, astfel pentru a defini clar fiecare criteriu și subcriteriu în parte. Astfel CerTour este un model internațional de certificare a calității în agroturism, care vizează 9 criterii de evaluare, interpretate în fiecare țară în conformitate cu specificul și particularitățile locale. 

Adaptarea a standardului la condițiile și cadrul legal al Republicii Moldova a fost efectuată de către experții Asociației de Dezvoltare a Turismului din Moldova în perioada mai – octombrie 2014 în cadrul unui proces participativ care a vizat proprietarii de pensiuni, reprezentanți ai societății civile și ai mediului academic din sfera turismului. Astfel au fost organizate 5 ateliere de lucru cu reprezentanți ai pensiunilor turistice din zona Sud (Cahul, Cantemir), Centru (Orhei, Hîncești) și Nord (Rezina) la care au participat reprezentanți ai structurilor turistice precum si reprezentanți ai autorităților locale din regiuni. Scopul atelierelor a fost de a discuta desprecalitate în agroturism, pornind de la situația actuală, probleme, necesități și aspecte ce trebuie îmbunătățire pentru asigurarea calității serviciilor și produselor agroturistice.Necesitatea unui sistem alternativ de certificare a calității a fost prompt exprimată de către proprietarii de pensiuni care au recunoscut că alinierea la anumite standarde ar determina atât canalizarea eficientă a investițiilor pentru îmbunătățirea calității serviciilor, cât și ar trezi un spirit pozitiv de competiție între locațiile care prestează servicii agroturistice. Din perspectiva inițiatorilor, Modelul CerTour este un instrument practic care poate fi utilizat de către întreprinderile din domeniul turismului în diferite scopuri. Acesta poate fi aplicat ca metodă de auto-evaluare prin care antreprenorul își identifică punctele forte și punctele slabe în afacerea sa precum și stabilește pașii ce trebuie întreprinși pentru a se perfecționa.

De asemenea, CerTour este o bază pentru o abordare unică și complexă care presupune un vocabular și un mod de gândire comun cu referire la afacerile în agroturism , astfel fiind facilitată dezvoltarea acestor afaceri din perspectiva unei viziuni clare, cu detalii bine definite, care până la moment au fost confuze, interpretabile de la caz la caz. Or, acest model de certificare stabilește anumite operațiuni, pași, care probabil încă nu au fost luate în considerație de antreprenori atunci cînd și-au planificat afacerea în sectorul turismului rural. CerTour implică o metodologie de dezvoltare continuă prin testarea performanței, planificarea, implementarea acțiunilor de îmbunătățire.

Membrii rețelei CerTour, organizații neguvernamentale și instituții publice din cele 6 țări din Regiunea Mării Negre, care au anumite conexiuni din perspectivă istorică și culturală, s-au angajat nu doar să elaboreze un model specific regiunii, dar și să îl adapteze continuu la necesitățile turistișilorreieșind din lecțiile învățate în procesul de aplicare. Astfel acest model își propune să fie unul dinamic și flexibil, racordat sistematic la condițiile și cerințele pieții.Cum vor beneficia întreprinderile de acest sistem de certificare?

1. Prin aplicarea modelului de calitate CerTour întreprinderile își vor asigura calitatea înaltă a serviciilor prestarea și satisfacerea necesităților clienților.

2. Întreprinderea va obține un certificat care dovedește conformitatea acesteia la cerințele modelului de evaluare a calității.

3. Antreprenorii sunt protejați de concurența neloială și practici speculative.

4. Proprietarii de structuri agroturistice (fie cu scop de cazare, de tip catering sau cu scop de comercializare a produselor agroturistice) își vor îmbunătăți rezultatele sale operaționale și financiare.

5. Antreprenorii vor contribui la dezvoltarea locală și promovarea serviciilor și produselor agroturistice autohtone.

6. Structurile certificare vor fi incluse într-o baza de date internațională care va permite promovarea serviciilor sale deja certificate pe piața externă.

Conformitatea întreprinderilor la Modelul de Calitate CerTour este validată după o vizită la sediile întreprinderilor candidate a unui grup de evaluatori înregistrați. Evaluatorii vor fi înregistrați într-un registru specific al Rețelei CerTour și ei vor fi numiți într-un mod obiectiv asigurând transparența și caracterul aleatoriu al întregului proces de evaluare.

Procesul de validare include următorii pași:

1. Întreprinderea candidată depune o cerere pe numele rețelei CerTour completând un formular specific. Cererea poate fi depusă și în formă electronică.

2. Rețeaua numește grupul de evaluatori (2 membri), care va evalua conformitatea întreprinderii la modelului de calitate CerTour. Grupul de evaluatori poate fi însoțit de un evaluator stagiar. Unul dintre evaluatorii este numit lider de grup. Fiecare evaluator semnează o declarație prin care se declară că nu există conflicte de interese, altfel el / ea este înlocuit. Întreprinderilor li se aduce la cunoștință componența grupului de evaluare și datele de contact ale membrilor grupului de evaluare.

3. După contactarea întreprinderii, Rețeaua stabilește data vizitei la întreprindere. Perioada de timp dintre depunerea cererii de aplicare și vizita de evaluare nu poate fi mai mică de 2 luni sau mai mult de 4 luni.

4. Cu cel puțin două săptămâni înainte de data vizitei de evaluare, întreprinderea trebuie să trimită Rețelei documentația (în formulare pre-definite) de conformitate la modelul de calitate CerTour. Rețeaua transmite documentația membrilor grupului de evaluare.

5. Cu cel puțin o săptămână înainte de vizita de evaluare, liderul grupului de evaluare expediază întreprinderii vizitate agenda detaliată a vizitei. În timpul vizitei de o zi, la fața locului, evaluatorii evaluează conformitatea întreprinderii la sub-criteriile modelului de calitate CerTour potrivit documentației și observațiilor făcute pe loc.

6. În termen de două săptămâni de la vizita de evaluare, după ședința de consens și folosind table de marcaj speciale, grupul de evaluare va prezenta raportul său de evaluare rețelei (în format anterior elaborat) rezultatele evaluării și scorul obținut de întreprindere. Rețeaua informează întreprinderea despre rezultatul obținut și transmite raportul de evaluare. 

7. Recunoașterea conformității întreprinderii la Modelul de calitate CerTour este realizat după cum urmează:

a) Recunoaștere de primul nivel (bronz): În cazul în care scorul total al întreprinderii este mai mult de 400 de puncte

b) Recunoaștere de nivelul doi (argint): În cazul în care scorul total al întreprinderii este mai mult de 500 de puncte

c) Recunoaștere de cel maiînalt nivel (de aur): În cazul în care scorul total al întreprinderii este mai mult de 600 de puncte

Scorul se formează din rezumatul rezultatelor fiecărui sub-criteriu și factorul greutate al fiecărui sub-criteriu.

8. În termen de o săptămână de la anunțarearezultatului, întreprinderea are dreptul de a cere o prezentare oficială a raportului de evaluare. Această prezentare va avea loc nu mai târziu de o săptămână de la solicitarea întreprinderii.

9. În caz de dezacord cu rezultatul obținut, în termen de 3 săptămâni de la anunțarea rezultatelor, întreprinderea are dreptul de a cere efectuarea unei re-evaluări bazate pe aceeași documentație cu schimbarea membrilor grupului de evaluare. Noua vizită de evaluare va avea loc în termen de două săptămâni de la înaintarea cererii de reevaluare, iar rezultatul reevaluării va fi unul definitiv.

10. Întreprinderea are dreptul de a solicita o repetare a întregului proces, dar nu mai devreme de 3 luni de la finalizarea procesului anterior.

11. Recunoașterea conformității întreprinderiila modelul de calitate CerTour este validat de un certificat eliberat de către rețea. Certificatul este valabil timp de doi ani de la data emiterii.

Procesul de validare pentru cazurile-pilot pe parcursul implementării proiectului CerTour va efectuat în conformitate cu un plan special mai limitat în timp şi care va presupune o procedura de selecţie a candidaţilor de a beneficia de certificare gratuită, în limitele proiectului CerTour. Astfel, în urma colectării cererilor de participare la concursul de selecţie a pensiunilor care vor fi certificate gratuit (concursul va fi anunţat în luna decembrie 2014), doar 5 agropensiuni din ţară vor fi selectate şi supuse evaluării pentru ca în primul semestru al anului 2015, aceste structuri să fie deja certificate conform criteriilor CerTour.