Arenda fondului forestier din Republica Moldova

Agenția „Moldsilva” informează despre datele actualizate privind situația fondului forestier atribuit în arendă. Astfel, din totalul de 842 de contracte de arendă (perioada 2008-2012) cu o suprafață de 14920,174 ha,…

Actualmente, între Agenţia “Moldsilva” şi alţi beneficiari, sunt încheiate 695 contracte de arendă pe o suprafaţă totală de 7113,4082 ha, ceea ce constituie 2,4 % din suprafața totală de 336474 ha a fondului forestier gestionat, dintre care 647 de contracte în scop de recreere cu suprafaţă de 1660,7832 ha ce constituie 0.45 % din suprafața fondului forestier şi 48 de contracte în scop de gospodărire cinegetică cu suprafaţa de 5452,625 ha care constituie 1.95 % din suprafaţa fondului forestier.

Mai menționăm că pe rol în instanţele de judecată sunt 33 de dosare cu suma datoriei de 2,53 mil lei, şi 57 de titluri de executare transmise la executor cu suma datoriei de 7,295  mil lei.

La fel, întru executarea prevederilor Hotărîrii Parlamentului nr. 254 din 31.10.2013 „Cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru verificarea gestiunei fondului forestier a zonelor de protecţie a apelor rîurilor şi ale bazinelor de apă a parcurilor” precum şi poruncii Guvernului nr. 1469-937 din 04.12.2013,  Agenţia “Moldsilva” a remis spre examinare către ministere şi alte autorităţi publice, proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează  în Regulamentul privind arenda fondului forestier în scopuri de recreere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.187 din 20 februarie 2008″.

De către un grup de lucru, format din reprezentanţi ai Inspecţiei de Stat în Construcţie, Inspectoratul Ecologic de Stat, Mişcarea Ecologistă din R.M. şi Agenţia “Moldsilva”  au fost efectuate controale în sectoarele arendate.

De menționat că Agenţia “Moldsilva” este responsabilă de respectarea regimului silvic, în acest context, de către reprezentanţii instituției sunt efectuate verificări a sectoarelor arendate, cel puţin o data pe semestru, iar de către entitățile subordonate din teritoriu, în jur de cinci controale anual. În rezultatul fiecărei verificări este întocmit un act de control al terenului arendat și în funcție de încălcări se întocmesc procese – verbale contravenționale. De cele mai multe ori se constată contravenţii precum: decopertarea şi distrugerea neautorizată a litierei, păturii vii şi a stratului de sol fertile; tăierea ilicită şi vătămarea arborilor şi arbuştilor pînă la gradul de încetare a creşterii lor.

Amintim că una dintre funcțiile pădurii este cea de recreere, în acest scop în Republica Moldova din fondul forestier național îi revine 90 mii de ha de pădure.