Cartea Roșie, ediția a III-a, a fost tipărită

Cartea Roșie, ediția a III-a, a fost tipărită
O nouă ediție a Cărții Roșii a ieșit de sub tipar. În noua variantă a cărții sunt incluse 208 specii de plante și 219 specii de animale. În ediția dată…

Menționăm că în prima ediție a cărții apărută în 1976 erau incluse aproximativ 50 specii de plante și animale rare, pe cale de dispariție. În cea de a doua ediție apărută în 2001 au fost incluse 126 de specii de plante şi 116 specii de animale.

Ediția a treia apărută în 2015 este una bilingvă, în română și engleză. Totodată, aceasta este bogată în ilustrații, care arată speciile de plante și animale rare. Editarea volumului a costat 1,2 milioane de lei.

Cartea Roșie a Republicii Moldova are scopul de a pune la dispoziția cercurilor ştiinţifice, factorilor decizionali de mediu, practicienilor şi a opiniei publice un document de bază pentru studierea profundă a biodiversităţii şi elaborarea acţiunilor în vederea restabilirii şi conservării ei. Portalul ecopresa.md menționează că problema protecţiei florei şi faunei Republicii Moldova este astăzi la scară naţională o chestiune de prim-ordin, întrucât există o tendinţă de reducere sau chiar de dispariţie a mai multor specii de plante şi animale, fapt care o arată și numărul în creștere a speciilor incluse în fiecare ediție a Cărții Roșii.

Totodată, Cartea Roșie urmăreşte nu numai să caracterizeze si să prezinte starea ecologică actuală a speciilor de animale si plante vulnerabile, periclitate şi critic periclitate, dar propune şi acţiunile strict necesare pentru conservarea, reproducerea si valorificarea raţională a acestor.