Moldova şi România vor avea un sistem de monitorizare modern cu staţii automate în prevenire inundaţiilor

La începutul lunii decembrie, în perioada 3 – 4 decembrie, directorul adjunct al Agenției „ Apele Moldovei”, Ivan Șavga cât și reprezentanții oficiului de implementare a proiectului „EAST-AVERT” Republica Moldova…

Lucrările întrunirii au vizat discuții despre progresele activităților, execuția financiară a proiectului dar și pregătirea celui de-al doilea raport de progres pentru perioada de 29.05-29.11 a anului 2014. Reprezentanții R. Moldova au adus la cunoștința participanților progresele lucrărilor cât și pașii care urmează să fie întreprinși în vederea implementării pe mai departe cu succes a proiectului. Directorul adjunct al Agenției „Apele Moldovei”, Ivan Șavga a evidențiat procesul, avantajele și obiectivele încheierii licitației pentru lucrările de construcții care vor avea loc la barajul Costești-Stânca vorbind și despre încheierea acordului prin semnarea contractului cu câștigătorul licitației de către compania românească „Safcons” S.R.L., informează site-ul apelemoldovei.gov.md.

La finalul întrunirii, a fost comunicată data începerii lucrărilor la barajul Costești-Stînca, aceasta fiind 24 noiembrie 2014. La ședința de lucru, alături de partea Republicii Moldova au participat și reprezentanții României, ambele părți fiind beneficiarii proiectului în cauză. La sfîrșitul întrunirii, părțile participante au monitorizat terenul barajului Costești-Stînca alături de partenerul lider – Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură din România, Agenția națională „Apele Române”, D.N.H. Costești-Stânca și antreprenorul firmei „Safcons” S.R.L. care deține licitația.

A fost vizitată și galeria barajului unde se desfășoară lucrările, vizavi de aceasta au fost prezentate vanele principale hidraulice fiind reparate în cadrul proiectului „EAST-AVERT”. La final, a fost vizitată și partea Republicii Moldova, unde la fel se desfășoară lucrările prevăzute în proiect, aici demonstrîndu-se stadiul  de micșorare a taluzului la stâncă începute la data de 24 noiembrie 2014. Olimpia Negru, managerul general al proiectului „EAST-AVERT” România a urat succes reprezentanţilor din România și din R. Moldova pentru continuitatea lucrărilor începute.