Nivelul apei în râul Nistru se apropie de nivelul critic

Nivelul apei în râul Nistru se apropie de nivelul critic
 Nivelul apei în râul Nistru a scăzut foarte mult în ultimele două luni și acum se apropie de nivelul critic. În prezent nivelul râului este de 8,4 metri, pe când…

 Cauzele unei scăderi atât de bruște a nivelului apei sunt lipsa îndelungată de precipitații și gradul înalt de evapotranspirație în perioada 3-10 august.  Potrivit serviciul Hidrometeorologic de Stat debitul de apă al Nistrului la Dubăsari era de 131 metri cubi pe secundă . Astfel, volumul de apă care este până la nivelul de retenție este suficient pentru a menține debitul ecologic constant al râului.

Agenția „Apele Moldovei” s-a adresat către conducerea Comitetului de Stat pentru Gospodărirea Apelor din Ucraina în vederea examinării posibilității de majorare a debitului de apă în Nistru până la valorile de 180-200 m3/sec., fapt ce ar contribui la redresarea situației create. Rezervele de apă ale lacului de acumulare Dnestrovsk din Ucraina, ar fi suficiente pentru menținerea debitului Nistrului constant.

Problema scăderii nivelului de apă în Nistru a fost discutată în cadrul unei ședințe unde au fost prezenți reprezentanți Ministerului Mediului, Agenției „Apele Moldovei”, Inspectoratul Ecologic de Stat și S.A. „Apă Canal” Chișinău.  Aceștia au examinat datele primite de la posturile hidrologice instalate pe Nistru în vederea luării unor decizii privind utilizare apei. Astfel, s-a decis ca  Inspectoratul Ecologic de Stat să efectueze controale privind utilizarea apei atât din râurile mari, cât și din râurile mici ale și să contracareze acțiunile ilegale de extragere a apei. Instituțiile responsabile din cadrul autorității centrale de mediu vor monitorizată în continuare situația și în caz de necesitate vor fi luate măsurile de rigoare.

Ministerul Mediului recomandă utilizarea rațional a apei, conform priorităților stabilite în Legea apelor: satisfacerea necesității în apă potabilă și în apă pentru necesități casnice, precum și asigurarea debitelor salubre.