Taraclia interesată să utilizeze tehnologii pe bază de bioenergie şi energie solară

Proiectul Energie şi Biomasă 2 s-a lansat astăzi în raionul Taraclia. Liderii comunităţilor din raion – primari, manageri de instituţii publice, antreprenori locali, producători de biocombustibil – interesaţi să utilizeze…

La şedinţele publice au fost prezentate în detaliu condiţiile ce urmează a fi întrunite pentru a racorda şcolile, grădiniţele, centrele comunitare şi alte instituţii publice la sisteme termice pe bază de biomasă şi energie solară din fondurile europene ale Proiectului Energie şi Biomasă.

Lansarea proiectului în comunităţi şi înscrierea în concursul de racordare a instituţiilor publice la centrale termice pe biomasă se face etapizat pentru fiecare regiune, conform orarului de lansare.

Comunităţile înscrise în concurs vor trece patru etape de selecţie. Ca prim pas pentru înscriere în competiţie, comunităţile interesate urmează să expedieze o scrisoare de intenţie (modelul scrisorii poate fi accesat aici). Scrisorile de intenţie sunt examinate de către Comitetul de selectare al Proiectului Energie si Biomasa în baza următoarelor criterii:

 • Motivarea și capacitatea instituțională a comunității de a implementa un proiect de încălzire a instituțiilor publice cu biomasă
 • Existența beneficiarilor în corespundere cu capacitatea clădirii instituției
 • Capacitatea de a mobiliza comunitatea și resursele locale pentru a cofinanța din costul total al proiectului cu cel puțin 15 % în cadrul satelor și 20 % – orașe mici
 • Fezabilitatea tehnică a clădirii propuse pentru încălzire
 • Instituția propusă pentru încălzirea cu biomasă nu este conectată la sistem municipal de termoficare
 • Sistemul interior de încălzire existent eficient și funcțional
 • Capacitatea comunității de a asigura instituția beneficiară cu combustibil din biomasă calitativ în cantități necesare
 • Posibilitatea de a stoca brichetele şi peletele conform cerințelor de păstrare, accesul la depozite
 • Implicarea comunității în procesul de elaborare a Cererii de Proiect și estimarea costurilor
 • Prezentarea Propunerii finale de proiect pentru aprobare în termeni stabiliți
 • Asigurarea Centralei Termice pe biomasă cu personal motivat pentru operarea durabilă a sistemului de încălzire

Comunităţile ce răspund tuturor criteriilor enumerate vor fi acceptate pentru următoarea etapă de concurs.

Centrale termice pe bioenergie vor fi instalate în instituţiile publice din: (1) oraşele mici din regiunile de dezvoltare Nord, Centru şi Sud şi (2) oraşele mici şi satele din stânga Nistrului, UTA Gagauz-Yeri şi raionul Taraclia.

În total, urmează a fi instalate din fonduri europene 80 de centrale termice pe bioenergie. În paralel cu racordarea la bioenergie, în 21 de instituţiile publice beneficiare vor fi instalate şi colectoare solare de producere a apei calde. Tehnologiile pe bază de energie solară vor fi instalate prioritar în grădiniţe şi centre medicale.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova 2 are un buget total de 9.41 milioane EURO acordaţi de Uniunea Europeană şi va fi implementat de Programul Naţiunilor Unite în perioada 2015-2017.