Proiectul “Perlele Nistrului 2001”

 Finanţator REC-Moldova
Scopul proiectului:
Desfăşurarea expediţiei ecoturistice mobile, pe uscat, în bazinul Nistrului Inferior, pe traseul Copanca – Leuntea – Talmaza – Ciobruciu – Purcari – Olăneşti – Tudora – Palanca. Participanţi au fost 30 de adolescenţi din toată republica selectaţi pe bază de concurs.

Obiectivele expediţiei:

 •     Activităţi ecologice de conservare şi protecţie a monumentelor naturii şi a ariilor protejate, a mediului înconjurător din bazinul Nistrului;
 •     Educarea tinerei generaţii în spiritul conştientizării valorilor pe care aceste locuri le reprezintă, în calitate de patrimoniu natural şi cultural. Formarea unei viziuni adecvate şi a unui sistem de norme adaptat standardelor europene actuale prin care aceste locuri să fie percepute, să fie ocrotite şi conservate dintr-o convingere fundamentată pe informaţie completă;
 •     Influenţarea factorilor de decizie, a autorităţilor centrale şi locale în direcţia sporirii gradului lor de implicare în acţiunile concrete de protejare şi de conservare a patrimoniului natural;
 •     Reglementarea şi supravegherea modului de desfăşurare a unui turism ecologic şi civilizat;
 •     Educaţie şi propagandă în favoarea patrimoniului din bazinul Nistrului Inferior prin realizare de materiale documentare audio-video şi scrise.
 •     Sensibilizarea opiniei publice şi a factorilor de decizie cu atribuţii în promovarea turismului ecologic, faţă de valorile patrimoniului natural şi cultural-istoric din această regiune.

Principalele obiective au fost îndeplinite şi chiar depăşite.

Realizări
În cadrul proiectului “Perlele Nistrului 2001″, au fost realizate următoarele acţiuni:

 •     Au fost alcătuite întrebările pentru concurs şi au fost publicate în ziarul  “Jurnalul Naţional”, în revista “Natura”, în presa scrisă din jud. Orhei, Ştefan Vodă şi Soroca. La fel au fost difuzate la radioul naţional în cadrul a două emisiuni “Eco Terra”;
 •     Au fost organizate întruniri a grupului de lucru;
 •     Grupul de lucru s-a deplasat în teritoriu pentru identificarea traseului;
 •     În timpul deplasării organizatorii au marcat traseul şi au fost stabilite locurile de campare;
 •     Au avut loc întruniri cu autorităţile locale din Copanca, Cioburciu, Tudora, Palanca, cu reprezentanţii serviciului silvic de stat “Moldsilva”;
 •     Mediatizarea valorii monumentelor naturii din bazinul Nistrului în presa republicană;
 •     Au fost selectaţi participanţii expediţiei prin evaluarea rezultatelor concursului “Perlele Nistrului 2001″;
 •     A fost închiriat şi pregătit echipamentul;
 •     A fost editat ghidul traseului ecoturistic  Tighina – Cetatea Albă “Perlele Nistrului 2001″, au fost machetate şi tipărite diplomele, certificatele de participare, agendele de tabără.