Proiectul „TERRA MOLDAVIAE”

 Finanţatori: Banca Mondială, PNUD-Moldova, UNICEF, Soros-Moldova.
Implementat de Mişcarea Ecologistă din Moldova, revista „Natura”, Asociaţia Jurnaliştilor de Mediu şi Turism Ecologic

Scopul proiectului
Educarea populaţiei în spiritul ecologic al respectului faţă de natură, faţă de mediul înconjurător în ansamblu, precum şi formarea unui sentiment de responsabilitate al actualei generaţii faţă de calitatea mediului pe care îl vor lăsa moştenire generaţiilor viitoare.

Realizări
Au fost editate şi difuzate patru ediţii speciale ale revistei “Natura”: (10 mii exemplare)
- ediţia specială dedicată pădurilor,
- ediţia specială dedicată apelor
- ediţia specială dedicată pământului
- ediţia specială dedicată pădurilor
Toate ediţiile speciale au fost distribuite gratuit tuturor abonaţilor revistei “Natura” pe teritoriul R. Moldova, România, Ukraina, organizaţiilor şi filialelor MEM, în şcoli, biblioteci publice şi autorităţilor locale din teritoriu.
A fost editată cartea “ABC-ul naturii” , autor d-na Tatiana Burac-Tofan, doctor în biologie, vicepreşedinte al MEM. Lucrarea reprezintă prima prezentare panoramică a monumentelor naturii, ariilor protejate, faunei şi florei şi în general a mediului înconjurător din R. Moldova, fiind totodată şi o abordare interdisciplinară a problemelor de mediu specifice spaţiului nostru. Prin această carte Mişcarea Ecologistă din Moldova a iniţiat colecţia intitulată sugestiv “Natura”, urmărind astfel crearea unei continuităţi în timp a scopurilor propuse în prezentul proiect. Fiind scrisă într-un limbaj adecvat, informaţia cuprinsă în “ABC-ul naturii” este accesibilă tuturor categoriilor de vârstă şi de pregătire.
Cartea “ABC-ul naturii” a fost difuzată gratuit în şcoli prin intermediul Ministerului Învăţământului, bibliotecilor din municipiul Chişinău, organizaţiilor teritoriale MEM, biblioteci din republică, la şcolile din Căuşeni ş.a.
La Ţaul, Donduşeni, a fost organizată o masă rotundă cu tema “Protejarea spaţiilor verzi, a monumentelor naturii şi de arhitectură peisagistică din nordul R. Moldova” cu participarea Autorităţilor Centrale şi locale, a Comisiei Parlamentare pentru Agricultură, Industrie prelucrătoare, Ecologie şi Dezvoltare durabilă, a Primăriei localităţii Ţaul, populaţiei de aici, Ministerului Mediului, Asociaţiei de stat “Moldsilva”, ONG-urilor de mediu, ş.a. şi care a fost finalizată cu salvarea de la distrugere a ansamblului de arhitectură peisagistică de aici, fiind anulată construcţia unui complex animalier în zona-bufer a parcului.
A fost organizată masa rotundă “Strategii de parteneriat ecologic pentru conservarea valorilor patrimoniului natural şi cultural în bazinul Mării Negre” cu participarea reprezentanţilor autorităţilor centrale şi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului. La aceeaşi întrunire au participat şi invitaţi din Japonia, Turcia şi România, cu această ocazie realizându-se un important schimb de experienţă şi deschizându-se mai multe posibilităţi de cooperare transfrontalieră pentru perioada imediat următoare. Rezultatul marcant al acestei mese rotunde a fost punerea pentru prima oară în discuţie a necesităţii unui Parc Naţional în R. Moldova.
Au mai fost desfăşurate mese rotunde cu temele:
“Protejarea fondului forestier naţional – un obiectiv strategic şi prioritar”;
“Starea mediului în bazinul mijlociu a râului Prut”.
La întrunirile care au avut loc au participat reprezentanţi ai Parlamentului, Guvernului, ASS “Moldsilva”, Fundaţia Niponă, Fundaţia pentru protecţia mediului din Turcia, Mişcarea Ecologistă din România, Primăria Ţaul, organizaţiile teritoriale din Chişinău, Edineţ, Ungheni, Glodeni, Ştefan-Vodă, Soroca, Şoldăneşti, Bălţi şi filialele MEM, alte organizaţii neguvernamentale: AZMTE, “Progresul Silvic”, grupul “Pădurea Domnească”, “AVE-Natura”,  “AVE FILM”, grupul “Eco-Terra”, “Pro-Natura” Drochia, reprezentantul Muzeului Satului din Chişinău şi reprezentanţi ai mass mediei.
A fost editată revista “Moldova pitorească”. Scopul principal al acestei reviste este promovarea în republică şi peste hotare a imaginii patrimoniului natural şi cultural-istoric al R. Moldova. Lucrarea prezintă monumentele naturii, rezervaţiile naturale şi peisagistice, monumentele arhitecturale cu valoare istorică deosebită, tradiţii şi obiceiuri specifice R. Moldova şi în general a spiritualităţii poporului nostru. Prezentarea ei în format de lux, color, cu imagini inedite şi cu rezumat al articolelor în limba engleză, asigură un impact deosebit şi, cu certitudine, va atinge scopul urmărit în cadrul proiectului. Apariţia acestei reviste va fi marcată în mod public printr-o lansare editorială ce va fi mediatizată prin intermediul presei, radioului şi televiziunii.