Peste 12% din emisiile de gaze cu efect de seră din R. Moldova provin de la deșeuri

Ponderea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) provenite de la sectorul deșeuri în structura emisiilor naționale a Republicii Moldova este de circa 3 ori mai mare, comparativ cu media înregistrată în țările industrial dezvoltate, informează ministerul Mediului.

La nivel global, emisiile de gaze cu efect de seră provenite de la sectorul gestionării deșeurilor au o pondere doar de circa 3-4%, în Moldova sectorul deșeurilor este responsabil de circa 12,5% din emisiile totale naționale de GES.

„Ponderea relativ mare a acestora în structura emisiilor naționale este cauzată de managementul neadecvat al rampelor de depozitare autorizate, numărul mare al gunoiștilor neautorizate, ponderea redusă a colectării separate și sortării deșeurilor, reciclării insuficiente a deșeurilor generate, etc.”, se spune în comunicatul ministerului.

În același timp, experții susțin că măsurile de atenuare asociate cu gestionarea deșeurilor au un potențial de reducere a emisiilor globale de GES de circa 15-20%, dacă am considera efectele prevenirii generării deșeurilor și evitarea emisiile ca urmare a reciclării și eficientizării proceselor de producție industrială. Spre exemplu, risipa alimentară sau alimentele neconsumate, reprezintă o treime din producția totală de alimente la nivel global, generând circa 3,3 Gt CO2 eq anual.

Promovarea economiei circulare (economie care utilizează eficient resursele și este neutră din punct de vedere a emisiilor de GES), ecodesign-ului, circularității în loc de reciclare, inovațiilor și investițiilor în acest sector, alături de creșterea conștientizării consumatorilor, ar putea contribui la reducerea emisiilor globale de GES și mai mult, cu până la 40%.

Articolul Peste 12% din emisiile de gaze cu efect de seră din R. Moldova provin de la deșeuri apare prima dată în Ecopresa.