Provocările climatice abordate la un club de presă

Jurnaliştii de mediu au abordat subiectul provocărilor climatice din Republica Moldova în cadrul unui Club de presă. La discuţii au fost invitaţi reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, ai proiectelor de mediu PNUD Moldova, ai Mişcării Ecologiste din Moldova şi Convenţiei primarilor privind clima şi energia.

În cadrul discuţiilor, Iuliana Cantargiu, secretară de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a remarcat că deși Moldova nu are o pondere mare în volumul emisiilor de gaze cu efect de seră, suportăm consecinţele. Ma mult, trebuie să conștientizăm că schimbarea climei nu are granițe.  De asemenea, clima afectează economia, sănătatea, absolut tot. Iar implicarea tuturor este crucială.

Subiectele de mediu privesc toate ministerele, toți oamenii, nu doar ministerul de resort. Din păcate, reacționăm doar când sunt catastrofe ecologice, au spus participanţii. 

Lipsa culturii ecologice accentuează problemele de mediu. Creșterea nivelului de educație ecologică în societate va aduce doar schimbări pozitive, a menţionat Alecu Reniță, preşedintele Mişcării Ecologiste din Moldova. Pentru a  contribui la educaţia despre stilul de viață prietenos climei și mediului, cu sprijinul PNUD Moldova, la 24 octombrie 2019 va fi lansată Boxa climaterică, a adăugat Inga Podoroghin, specialistă de programe, Schimbare a climei, mediu & energie, PNUD Moldova.

Cu paşi mici, dar se atestă o implicare şi la nivel local, mai multe localităţi, au adoptat planuri de acţiune privind adaptarea la schimbarea climei, a spus Victor Parlicov, expert național, Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia în Moldova.

Pentru a face faţă consecințelor schimbărilor climatice, trebui să acţionăm în toate domeniile. Este nevoie de acţiuni de urgenţă pe toate sectoarele, de la resursele de apă, sănătate, silvicultură, agricultura, la energie și transport, a accentuat Vasile Scorpan, Manager, Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

„Mass-media are un rol critic în formarea opiniei publice, explicarea problemelor complexe precum cea a schimbării climei şi este un partener indispensabil în stabilirea agendei de dezvoltare”, a afirmat Dima Al-Khatib, Reprezentantă Rezidentă, PNUD Moldova.

„E timpul ca mass-media să schimbe accentele, să acorde atenție nu doar politicului sau corupției, dar și ecologiei. Iar dacă ar lărgi abordarea, jurnaliștii, cu certitudine, ar descoperi o serie de subiecte de mare interes public. Suntem într-o mare întârziere în informarea și conștientizarea cetățenilor privind impactul schimbărilor climatice, iar rolul mass-media este crucial în depășirea crizei”, susține Lilia Curchi, directoare executivă, Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic, moderatoare a evenimentului.

Clubul de presă a fost organizat de  Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic și Mișcarea Ecologistă din Moldova, în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Dima Al-Khatib, Reprezentantă Rezidentă, PNUD Moldova
Dima Al-Khatib, Reprezentantă Rezidentă, PNUD Moldova
Iuliana CANTARAGIU, secretară de stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; Victor PARLICOV, expert național, Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia în Moldova şi Lilia Curchi, directoare executivă, AJMTEM
Iuliana CANTARAGIU, secretară de stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; Victor PARLICOV, expert național, Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia în Moldova şi Lilia Curchi, directoare executivă, AJMTEM
Lilia Curchi, directoare executivă, AJMTEM şi Alecu RENIŢĂ, preşedinte, Mişcarea Ecologistă din Moldova
Lilia Curchi, directoare executivă, AJMTEM
şi Alecu RENIŢĂ, preşedinte, Mişcarea Ecologistă din Moldova
Club de presă dedicat provocărilor climatice în Republica Moldova, consecințe și investiții
Club de presă dedicat provocărilor climatice în Republica Moldova, consecințe și investiții
Vasile SCORPAN, Manager, Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
Vasile SCORPAN, Manager, Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
Club de presă dedicat provocărilor climatice în Republica Moldova, consecințe și investiții
Club de presă dedicat provocărilor climatice în Republica Moldova, consecințe și investiții

Articolul Provocările climatice abordate la un club de presă apare prima dată în Ecopresa.