Sesiune de informare la Ialoveni privind managementul durabil al terenurilor

Astăzi, 13 martie 2015, la Ialoveni a avut loc un seminar pe tema ”Acțiuni în scopul protecției, îmbunătățirii calității și utilizării eficiente a solului în procesul de producere”, unde s-au discutat aspecte privind implementarea practicilor de agricultură eficientă și politici legislative în domeniul agriculturii.

În cadrul acestui eveniment au participat reprezentanți ai administrației publice locale, Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”, companiilor de comercializare a produselor agricole, precum și fermieri, conducători ai gospodăriilor țărănești, persoane fizice proprietare de terenuri și persoane asociate sectorului agrar.

Mișcarea Ecologistă din Moldova a desfășurat o sesiune de informare privind Proiectul „Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P), cu accent asupra managementul durabil al terenurilor și oprtunitățile de dezvoltare în domeniul agricol.

Scopul acestei prelegeri informative a fost evidențierea necesității protecției mediului înconjurător prin aplicarea unor practici de prelucrare a solului prietenoase mediului, precum și informarea agenților economici, asociațiilor obștești din domeniul agricol și reprezentanților autorităților publice locale privind fondurile și posibilitățile de finanțare în cadrul proiectului MAC-P (Agricultura Competitivă în Moldova), componenta Managementul Durabil al Terenurilor: granturi post-investiționale destinate managementului durabil al terenurilor, procedura de accesare a fondurilor, partenerii implicați în implementarea proiectului.