/DOC/ Propunere de politică publică || Ce facem cu deșeurile solide din Chișinău

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a elaborat un proiect în care analizează și propune soluții privind gestionarea deșeurilor solide din Chișinău. Scopul propunerii este de a se expune asupra modului în care au loc lucrările de salubrizare în municipiul Chișinău pe perimetrul carosabilului, al trotuarelor tehnice sau pentru pietoni, a spațiilor verzi din municipiu, inclusiv a fâșiilor amplasate la marginea drumurilor, a stațiilor de așteptare, precum și a blocurilor din curțile blocurilor.

Autorul documentului se expune pe marginea procesului de evacuare și gestionare a gunoiului menajer, inclusiv de către operatorul municipal de servicii Î.M. „Regia Autosalubritate”, antreprenorii care colectează unele categorii de deșeuri menajere, actorii locali precum ACC-urile, APLP-urile, CCL-urile, antreprenorii care desfășoară activitate de comercializare, în special cu amănuntul pe teritoriul municipiului Chișinău, precum și producătorii de produse care activează pe teritoriul țării.

Reprezentanți ai autorităților locale și centrale, experți din societatea civilă și cetățeni activi sunt invitați să discute propunerea de politică publică privind serviciile de gestionare a deșeurilor solide în Chișinău.

În cadrul discuției se va examina cadrul normativ și instituțional, precum și competențele pe care le dețin actorii implicați în activitățile de gestionare a deșeurilor solide din municipiu și va oferi o serie de constatări și recomandări cu privire pentru îmbunătățirea procesului de gestionare a deșeurilor solide din perspectivă instituțională și de distribuire/redistribuire a competențelor și implicarea mediului de afaceri în acest proces.

Doritorii de a participa sunt așteptați pe 6 decembrie 2019 (vineri), ora 10:00-12:00, în incinta Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 61, blocul F, sala de lectură, cabinetul 103. Proiectul propunerii de politici publice elaborat de expertul Iulian Rusu poate fi consultat mai jos:

Articolul /DOC/ Propunere de politică publică || Ce facem cu deșeurile solide din Chișinău apare prima dată în Ecopresa.