Prima zi a Forumului ONG-urilor de Mediu

Prima zi a Forumului ONG-urilor de Mediu
Astăzi, a avut loc prima zi din cadrul Forumului ONG-urilor de Mediu. Forumul a întrunit peste 80 de participați: membri din cadrul organizațiilor de mediu, oamenii din domeniul afacerilor și…

Prima ședință plenară s-a început cu o relatare a experților Alexei Andreev și Ilia Trombițchi, care au prezentat situaţia curentă în domeniul mediului din Republica Moldova. Alexei Andreev s-a axat pe problemele întâlnite în fiecare segment al mediului, explicând că situația este gravă și continuă să se înrăutățească. O problemă majoră potrivit acestuia este lipsa resurselor financiare. Reformele, inclusiva ajustarea legislației, activități de prevenire și de soluționare a problemelor de mediu realizându-se în mare parte pe baza finanțării externe.

Colegul său, Ilia Trombițchi s-a axat pe situația acordurilor  internaționale din domeniul mediului, la care Moldova este semnatară. Concluzia sa a fost că acordurile internaționale obligă Republica Moldova să implementeze tehnologii și legi, acesta menționând că în privința legilor stăm destul de bine. Totuși, a menționat că Ministerul Mediului nu are suficientă putere pentru a le promova la nivel de guvern și parlament. Domnul Trombițchi specificând că este necesară o  Agenție a Mediului, o reformă instituțională a Ministerului Mediului și respectiv implicarea într-o măsură mai mare a sectorului asociativ.

Dumitru Aliona, din cadrul Asociației Viitorul Verde a venit cu o  replică ca urmare a prezentării menționând că este nevoie de o mobilizare în masă a organizațiilor de mediu și doar astfel lucrurile se vor schimba. Acesta exemplificând că întâlnirile la care se discută despre situația gravă din domeniul mediului sunt multe, însă nu sunt rezultate și nici pași concreți pentru soluționarea problemelor.

Iuliana Cantaragiu a specificat că domeniul nu este luat în serios, și trebuie de creat o presiune mai mare asupra societății și autorităților care trebuie să elaboreze legi și să le implementeze.

Un exemplu de succes a fost prezentat de Lilia Curchi, directoarea AJMTEM care a menționat că datorită unei presiune exercitate timp îndelungat asupra mai multor miniștri în problema dări în arendă a bazinelor acvatice și a pescuitului industrial, din 2013, abia în acest an a fost aprobată Hotărârea de Guvern care interzice Pescuitul industrial pentru 2016. Totodată, aceasta a sugerat că ong-urile de mediu trebuie să fie mai deschise față de presă, fapt care ar ajuta Ong-urile în campanii de advocacy și lobby.

Un alt subiect care a interesat participanții este consolidarea organizațională și creșterea capacităților organizației. Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova subliniind că consolidarea capacităților ONG-urilor trebuie să devină o prioritate, căci există riscul ca numărul Ong-urilor active să fie din ce în ce mai puține, și să apară doar când sunt granturi. Problema dezvoltării organizaționale pe plan de strategie de lungă durată, foundraising…

Natalia Guranda, membru EcoContact a menționat că la finalul forumului se va scrie o rezoluție în baza problemelor identificate în cadrul forumului și după aprobarea acesteia, ei în calitate de organizatori o vor înainta autorităților competente pentru soluționarea problemelor.

Totodată, în cadrul forumului au avut loc câteva ateliere de lucru unde au fost prezentate proiecte de succes implementate de ONG-urile prezente la forum. Tot în cadrul atelierului a avut loc un schimb de experiență a practicilor bune și s-au identificat idei de proiecte, care ar putea fi implementate pe viitor.

În același timp de mai mulți vorbitori au fost prezentate câteva oportunități de accesare a fondurilor. Una dintre oportunități este în cadrul Parteneriatului Estic, o alta ține de Programul de Granturi Mici al Fondului Global, prezentată de Inessa Galițchi.

Potrivit organizatorilor scopul forumului este de a fortifica cooperarea sectorului asociativ de mediu în vederea asigurării procesului de aducere a calităţii mediului la standardele europene şi folosirea raţională a resurselor naturale prin prisma menţinerii vectorului de integrare europeană a Republicii Moldova.

Mâine va avea loc cea de a doua zi a forumului, zi în cadrul căreia se va aproba rezoluția.

Forumul este organizat de Asociația Obștească EcoContact.