Conferință regională la Cimișlia: starea ecologică a resurselor acvatice din regiunea de Sud a Republicii Moldova

Pe data de 6 februarie, Mișcarea Ecologistă din Moldova a organizat o conferință regională în orașul Cimișlia cu genericul „Starea ecologică a resurselor acvatice din regiunea de Sud a Republicii Moldova. Reglementări și soluții pentru utilizarea, protecția și conservarea resurselor de apăˮ.
Evenimentul a fost organizat în contextul aplicării cadrului legislativ care reglementează gestionarea resurselor acvatice și încurajează utilizarea Comitetelor de Bazin și Sub-bazin hidrografic ca instrumente de administrare a bazinelor acvatice și a râurilor din arealul localităților. De asemenea, conferința regională a fost dedicată și stării ecologice precare a resurselor acvatice, fapt care impune luarea unor măsuri concrete pentru asigurarea securității ecologice și alimentării cu apă a cetățenilor.
Conferința de la Cimișlia a adunat în aceeași sală reprezentanți ai administrației publice locale din raioanele de sud ale țării, colaboratori ai Inspecțiilor Ecologice, ai Centrelor de Sănătate Publică, precum și membri ai organizațiile neguvernamentale locale și ai comitetelor de sub-bazine hidrografice.
În cadrul evenimentului s-au discutat aspecte legate de politici naționale în domeniul resurselor acvatice, prezentate pe larg de Adrian Delinschi, șeful Direcției politici de management integrat al resurselor de apă. Reprezentantul Agenției „Apele Moldovei”, Dumitru Proca, a vorbit despre starea resurselor de apă la nivel regional, iar Natalia Dubalari, specialist în probleme de planificare strategică și programare de la Agenția de Dezvoltare Sud, a prezentat proiectele de dezvoltare regională bazate pe valorificarea resurselor de apă din sudul țării.
Iuliana Cantaragiu de la Centrul Național de Mediu a prezentat audienței conceptul de management integrat al bazinelor hidrografice, făcând referire în acest sens la activitatea comitetului de sub-bazin a râului Larga, ale cărui succese le-a enumerat domnul Ion Bîzu, primar al satului Cîrpești șiPreședinte al Comitetului de sub-bazin al r.Larga.
Participanții la conferință au adresat întrebări celor care au avut prezentări și expuneri, iar unii membri din audiență au formulat sugestii, comentarii și propuneri referitor la ideile comunicate.

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Managementul integrat al resurselor de apă în Republica Moldova – pentru o dezvoltare durabilă şi populaţie sănătoasă” susținut de Programul de Suport destinate ONG-urilor de mediu în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, administrat de Agenția „Apele Moldovei”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA).

Puteți vizualiza mai multe fotografii de la acest eveniment pe pagina de facebook a Mișcării Ecologiste din Moldova, în albumul dedicat evenimentului.