Conferință regională: Starea ecologică a resurselor acvatice din regiunea de Centru a Republicii Moldova

De Ziua Internațională a Râurilor (14 martie), Mișcarea Ecologistă din Moldova a organizat o conferință regională în municipiul Chișinău, cu genericul „Starea ecologică a resurselor acvatice din regiunea de Centru a Republicii Moldova. Reglementări și soluții pentru utilizarea, protecția și conservarea resurselor de apăˮ.
Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Agriculturii și Mediului și a întrunit la aceeași masă reprezentanți ai administrației publice locale din raioanele de centru ale țării, colaboratori ai Inspecțiilor Ecologice și membri ai organizațiilor neguvernamentale locale și de comitete de sub-bazine hidrografice.
Această conferință s-a desfășurat în contextul aplicării cadrului legislativ care reglementează gestionarea resurselor acvatice și încurajează utilizarea Comitetelor de Bazin și Sub-bazin hidrografic ca instrumente de administrare a bazinelor acvatice și a râurilor din arealul localităților. De asemenea, acest eveniment a fost dedicat și stării ecologice precare a resurselor acvatice, fapt care impune luarea unor măsuri concrete pentru asigurarea securității ecologice și alimentării cu apă a cetățenilor.
În cadrul evenimentului s-au discutat aspecte legate de politici naționale în domeniul resurselor acvatice, prezentate pe larg de Adrian Delinschi, șeful Direcției politici de management integrat al resurselor de apă. Directorul Agenției „Apele Moldovei”, Radu Cazacu, a vorbit despre starea resurselor de apă la nivel regional, iar Iuliana Cantaragiu de la Centrul Național de Mediu a prezentat audienței conceptul de management integrat al bazinelor hidrografice, făcând referire în acest sens la activitatea comitetelor de sub-bazin înființate în ultimii ani în Republica Moldova. Un studiu de caz în acest sens a fost oferit de domnul Victor Gori, primar al comunei Botnărești (r. Anenii Noi) și președintele Comitetului de sub-bazin al râului Bâc. El a enumerat succesele făcute de echipa comitetului în cei șapte ani de activitate, problemele cu care se confruntă în continuare bazinul râului Bîc și planurile de viitor menite să îmbunătățească starea ecologică a acestuia.
Lilia Curchi, redactor-coordonator al revistei NATURA, a prezentat pe scurt metodele și instrumentele de mobilizare a comunității și colaborare cu mass-media în abordarea problemelor ce vizează resursele acvatice, în scopul mobilizării opiniei publice pentru soluționarea problemelor ecologice.
Valentina Țapiș, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Agriculturii și Mediului, a apreciat desfășurarea și subiectul discuțiilor dedicate protecției resurselor acvatice, subliniind progresele înregistrate până acum în acest sens și prioritățile stabilite pentru viitor.
Participanții la conferință au adresat întrebări, au subliniat probleme ce se evidențiază din activitatea lor, au împărtășit idei legate de provocările pe care le întâmpină în diverse raioane.

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Managementul integrat al resurselor de apă în Republica Moldova – pentru o dezvoltare durabilă şi populaţie sănătoasă” susținut de Programul de Suport destinate ONG-urilor de mediu în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, administrat de Agenția „Apele Moldovei”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA).

Puteți vedea mai multe fotografii de la acest eveniment pe pagina de facebook a Mișcării Ecologiste din Moldova, în albumul dedicat evenimentului.