Adunarea Generală a Membrilor Mișcării Ecologiste din Moldova

Pe data de 27 februarie curent, membrii Mișcării Ecologiste din Moldova s-au reunit pentru Adunarea Generală, eveniment ce are loc odată la 4 ani.

În cadrul ședinței a fost prezentat raportul de activitate al MEM pentru perioada 2015-2018 și raportul comisiei de cenzori pentru aceeași perioadă. De asemenea, membrii Adunării Generale au luat cunoștință de planul strategic de dezvoltare MEM pentru următorii ani (2019 – 2023) și au contribuit cu propuneri adiționale în vederea completării acestuia.

Nu în ultimul rând, participanții la acest eveniment au ales noile organe de conducere pentru perioada 2019-2023: Președinte organizației, Consiliul de Administrare, Colegiul Executiv și Comisia de revizie. În urma voturilor, s-a decis ca domnul Alecu Reniță să dețină funcția de președinte a Mișcării Ecologiste din Moldova pentru perioada 2019-2023.

La ședință au participat 27 dintre cei 42 de membri ai organizației, astfel încât s-a întrunit cvorumul necesar de 50% în vederea validării voturilor exprimate de membrii Mișcării Ecologiste din Moldova.

IMG_0644

IMG_0646IMG_0675IMG_0677