Declarația Organizațiilor Societății Civile de Mediu privind Planul de Acțiuni a Guvernului pentru 2019-2020

DECLARAȚIA

ORGANIZAȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE DE MEDIU

cu privire la includerea PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI ADAPTĂRII LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE

ca domeniu prioritar în PROGRAMUL DE ACTIVITATE A GUVERNULUI

AVÂND la bază prevederile articolului 37 a Constituției Republicii Moldova, prin care statul garantează dreptul la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate,

ÎN TEMEIUL Legii privind protecția mediului înconjurător, care prevede că protecţia mediului înconjurător constituie o prioritate naţională, care vizează în mod direct condiţiile de viaţă şi sănătate a populaţiei, realizarea intereselor economice şi social-umane, precum şi capacităţile de dezvoltare durabilă a societăţii pe viitor,

CONȘTIENTIZÂND calitatea precară a mediului pe diferite dimensiuni (apă, aer, păduri, sol, deșeuri, etc.), care este rezultatul ignorării și neînțelegerii acestui domeniu de factorii de decizie la nivel înalt al Republicii Moldova, pe parcursul a foarte mulți ani,

ȚINÂND CONT de importanța protecției mediului ca domeniu care condiționează existența și calitatea vieții, fapt pentru care este prioritar pentru Agenda 2030 și atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, în armonie cu dezvoltarea economică și socială, fapt indicat în Strategia de Mediu pentru anii 2014-2023 și recunoscut și în Strategia Națională de Dezvoltare “Moldova 2030”,

REALIZÂND complexitatea procesului de armonizare a legislației naționale la Directivele UE în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice, stipulate în cadrul Acordului de Asociere semnat între Republica Moldova și Uniunea Europeană, și a Planurilor de implementare a AA,

AVÂND ÎNCREDEREA că implementarea Capitolelor 16 și 17 ale Acordului de Asociere semnat între Republica Moldova și Uniunea Europeană, care vizează conservarea, protejarea, îmbunătățirea și reabilitarea calității mediului, protecția sănătății umane, utilizarea durabilă a resurselor naturale și promovarea măsurilor la nivel internațional pentru a aborda problemele legate de mediu și schimbările climatice la nivel regional sau global, va contribui la îmbunătățirea cadrului legislativ și regulator în domeniul protecției mediului și adaptării la schimbările climatice, și astfel, va reduce degradarea și va crește calitatea mediului în Republica Moldova, oferind oportunități pentru investiții în economia națională și pentru îmbunătățirea nivelului de trai și sănătății populației,

REIEȘIND din prevederile celor circa 40 de Convenții/Acorduri multilaterale și bilaterale de mediu, la care Republica Moldova este parte,

CONSTATÂND starea gravă de poluare și de degradare a mediului în Republica Moldova și lipsa continuității în soluționarea problemelor de mediu prioritare (protecția și calitatea apelor (inclusiv protecția râurilor transfrontaliere și a râurilor mici), protecția aerului atmosferic, managementul deșeurilor, conservarea biodiversității),

ȚINÂND CONT de restanțele Republicii Moldova la angajamentele asumate prin aderarea la Acordurile și Convențiile internaționale în domeniul mediului, RECUNOSCÂND că de calitatea mediului depinde viața, sănătatea și nivelul de trai al populației, indiferent de vârstă și gen de activitate, cu dezvoltarea domeniului economic și științific din țară,

LUÂND ACT de Programul de activitate a Guvernului minoritar,

Organizațiile Societății Civile de mediu își exprimă îngrijorarea față de lipsa  prevederilor ce țin de implementarea dezvoltării durabile, protecției mediului, adaptării la schimbările climatice, promovării economiei verzi și economiei circulare în Preambulul, Obiectivele imediate și Direcțiile Prioritare de activitate din Programul de activitate a Guvernului.

PLEDĂM pentru includerea Protecției Mediului drept un capitol prioritar separat în Obiectivele imediate și în Domeniile prioritare de activitate ale Programului de activitate a Guvernului,

ATRAGEM ATENȚIA spre necesitatea separării instituționale a domeniului mediului de la domeniile agriculturii și dezvoltării regionale prin restaurare a Ministerului Mediului,

SOLICITĂM eliminarea din prioritățile din domeniul agrar a următoarelor acțiuni ”Elaborarea strategiei naționale cu privire la protecția mediului”, ca fiind nerelevantă și depășită,

CONFIRMĂM gradul înalt de interes și deschidere pentru implicarea societății civile în elaborarea propunerilor pentru prioritatea de mediu al Programului de activitate a Guvernului și Planul de acțiuni, pentru promovarea valorilor europene și realizarea măsurilor practice de protecție a mediului și de adaptare la schimbările climatice întru beneficiile întregii societăți.

Semnături:
Ilya Trombitsky, Asociația Eco-TIRAS, ilyatrom@mail.ru
Rodica Iordanov, AO EcoContact, rodica.iordanov@ecocontact.md
Alecu Reniță, Mișcarea Ecologistă din Moldova, mem@mem.md
Ina Coșeru, Centrul Național de Mediu, ina.coseru@environment.md
Nadia Andreev, Asociatia obștească WiSDOM, nadia.andreev@gmail.com
Vitalie Sprînceană, Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări PLATFORMA, vitalie.sprinceana@gmail.com
Valentin Ciubotaru, NGO BIOS, ngobios@yahoo.com
Petru Botnaru, Terra-1530, terra1530@gmail.com
Valeriu Rusu, Asociația Obștească Agenţia pentru Dezvoltare Regională (AO ADR) “Habitat”, adr.habitat@gmail.com
Natalia Kravciuk, AO CR ”Gutta-Club”, natalia.kravciuk@gmail.com
Sergiu Gurău, Asociația Obștească “Eco-Răzeni”, sergiu.gurau@gmail.com
Vasile Oțel, AO INFO-TERRA, aoinfoterra@gmail.com
Nicolae Moscalu, AO Moștenitorii, mostenitorii@gmail.com
Alexei Micu, MOVCA, info@movca.org
Victor Cimpoieș, Asociatia “CUTEZATORUL”, viccimpoies@gmail.com
Andrei Isac, andrei.isac.environment@gmail.com
Gabriel Mărgineanu, SE BIOTICA, lex_rex_lex@yahoo.com
Elena Zubcova, AO ECOTOX, ecotox@yahoo.ccom
Vladimir Garaba, Mișcarea Ecologista Urbana, vladgaraba@yahoo.com
Liuba Bălan, președinte OSC „Speranța”, libalan@yandex.ru
Elena Prohnitchi, ADEPT
Arcadie Barbarosie, Institutul de Politici Publice
Georgeta Mincu, Centrul de Dezvoltare si Management
Liliana Postan, Institutul Muncii
Victor Cotruta, REC Moldova
Viorel Miron – ADTM;
Lilia Curchi – Asociaţia Jurnaliştilor de Mediu şi Turism Ecologic din Republica Moldova.