Instruire pe tema „Lobby și advocacy – pentru o guvernanță de mediu durabilăˮ în regiunea de nord a țării

Miercuri, pe data de 20 noiembrie 2019, Mișcarea Ecologistă din Moldova a organizat o instruire pe tema guvernării de mediu prin prisma campaniilor de advocacy și lobby. Evenimentul a avut loc în orașul Soroca, în incinta Centrului de Resurse pentru Tineret „Dacia” și a reunit 25 de participanți implicați în activitatea socială și de mediu a raionului Soroca: profesori, membri ai ONG-urilor de mediu, jurnaliști și tineri studenți.

În cadrul instruirii, participanții au aflat informații despre proiectul „Lobby și advocacy – pentru o guvernanță de mediu durabilă și democratică”, în al cărui context a fost organizată instruirea. De asemenea, publicul a învățat ce e advocacy și lobby, au însușit tehnici, metodologii și domenii de aplicare a unei campanii de advocacy, în special în domeniul mediului înconjurător. Instruirea a continuat și cu explicarea conceptului de „bună guvernanță în domeniul mediului”, iar pe final au fost prezentate două studii de caz în care tehnicile de lobby și advocacy au fost aplicate de Mișcarea Ecologistă din Moldova pentru a rezolva probleme importante: Arenda fondului forestier din Republica Moldova (context național) și Proiectul de construcție a șase hidrocentrale pe Nistru în Ucraina (context internațional).

În încheiere, participanții au identificat problemele de mediu cu care se confruntă la nivel local (lipsa stației de epurare, managementul defectuos al deșeurilor, necesitatea educației ecologice) și au schițat un plan de acțiune menit să ducă până la capăt o campanie de advocacy în scopul rezolvării acestor probleme.

Instruirea „Lobby și advocacy – pentru o guvernanță de mediu durabilăˮ a fost organizată de Mișcarea Ecologistă din Moldova, în parteneriat cu Asociația Obștească Eco-Sor și cu Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, cu sprijinul financiar al Ambasadei Statelor Unite în cadrul programului de finanțare „Granturi pentru democraţie”.