Mișcarea Ecologistă din Moldova anunță concurs de oferte

Mișcarea Ecologistă din Moldova anunță concurs de oferte pentru selectarea unei companii ce va oferi următoarele servicii:

- Elaborare concept pentru 4 spoturi (reportaje) video care vor reflecta speciile de plante, reptile, păsări şi mamifere precum şi peisajul şi biodiversitatea în general în arealul rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi;

- Producție a 4 spoturi (reportaje) video cu sonorizare care vor reflecta speciile de plante, reptile, păsări şi mamifere precum şi peisajul şi biodiversitatea în general în arealul rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi;

- Post-producție (montare) a 4 spoturi (reportaje)  cu sonorizare care vor reflecta speciile de plante, reptile, păsări şi mamifere precum şi peisajul şi biodiversitatea în general în arealul rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi.

Termenii de referință pot fi descărcați aici

Rugăm să transmiteți oferta Dvs la adresa de email: mem@mem.md sau pe adresa S.Lazo nr.13, pînă la data de 15.01.2018