Masă rotundă „Evoluția și transformarea durabilă a peisajului

Pe data de 19 decembrie Mișcarea Ecologistă din Moldova a organizat o masă rotundă intitulată „Evoluţia şi transformarea durabilă a peisajului – recomandări privind cadrul legislativ de referință”. Evenimentul a avut loc în incinta Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală și a adunat reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale de mediu, comunității academice,  administrației publice centrale și locale, precum și specialiști în domeniul turismului și protecției patrimoniului natural.

Această masă rotundă face parte din cadrul proiectului „Comunitate responsabilă – peisaj terestru conservat”, implementat de Mișcarea Ecologistă din Moldova și a acut ca scoop discutarea Documentului de poziţie privind necesitatea ajustării cadrului legislativ de protecţie şi conservare a peisajului terestru, elaborat de Mişcarea Ecologistă din Moldova în contextul evoluţiei şi transformării durabile a peisajului.

În deschiderea evenimentului participanții au aflat mai multe despre proiectul amintit mai sus, despre obiectivele acestuia, activitățile deja realizate  și cele planificate.

Iurie Bejan de la Institutul de Ecologie și geografie al AȘM a oferit audienței o comunicare despre dinamica si starea ecologică actuală a peisajelor în Republica Moldova. El a prezentat metodele și mijloacele de cercetare utilizate de laboratorul Geografia Peisajelor, evaluarea stării ecologice a peisajelor dar și rezultatele unor studii de caz care atestă influența negativă a factorului antropic asupra peisajelor terestre.

Dorina Onică de la Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM a ținut o prezentare axată pe interacțiunea evolutivă dintre cultură și natură care a rezultat în formarea peisajului cultural, oferind detalii despre factorii care influențează peisajele culturale și riscurile de dispariție a peisajului cultural/natural.

Aurel Lozan de la Programul International WWF Dunăre-Carpaţi, a prezentat o comunicare axată pe tema serviciilor ecosistemice. El a vorbit de spre importanța și diversitatea acestora și despre necesitatea de a gestiona sustenabil ecosistemele pentru a crește calitatea și valoarea serviciilor ecosistemice.

Doamna Ludmila Vîrlan, lector superior la Universitatea Tehnică a Moldovei, a vorbit despre protecția mediului în contextul dezvoltării teritoriale durabile. Ea a prezentat ca studiu de caz situația instituțiilor de învățământ superior care au misiunea de a forma specialiști și care trebuie să utilizeze în predare principiul utilizării durabile a resurselor naturale.

La final de eveniment, Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, a menționat că elaborarea și promovarea Legii-cadru a peisajului va însemna, după o lungă întârziere de aproape două decenii, recunoașterea juridică a peisajelor de către R. Moldova și inițierea unui set complex de reglementări legislative și de prevederi normative prevăzute de Convenția Europeană a Peisajului (2000) și de Directivele Uniunii Europene care vor asigura complexitatea și integritatea tuturor peisajelor noastre.

Puteți vedea mai multe poze de la acest eveniment dând click pe albumul de fotografii de pe pagina de facebook Mișcării Ecologiste din Moldova.