Document de poziție: recomandări privind elaborarea cadrului național de recunoaștere juridică a peisajului

Mișcarea Ecologistă din Moldova, în cadrul proiectului „Comunitate responsabilă – peisaj terestru conservat”, a redactat și publicat un document de poziție care conține recomandări privind elaborarea cadrului național de recunoaștere juridică a peisajului.

Acest document a fost elaborat în urma multiplelor ateliere de lucru și meselor rotunde desfășurate cu participarea reprezentanților autorităților centrale (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenția Turismului a Republicii Moldova, Ministerul Culturii), organizațiilor non-guvernamentale care activează în domeniul protecției mediului, ecoturismului și a urbanismului (Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova, Centrul Național de Mediu, S.E. Biotica, Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din Moldova, Centrul de Urbanism, EcoContact), comunității academice (Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul de Ecologie și Geografie) și ai altor participanți care au adus îmbunătățiri ale conținutului și viziunii acestui document. De asemenea, formularea principiilor de bază ale acestui document a respectat liniile directoare ale Convenției Europene a peisajului de la Florența, Convenție ratificată de Parlamentul Republicii Moldova prin legea nr.536-XV din 12.10.2001 și care vizează deopotrivă protecția peisajelor care pot fi considerate deosebite, dar și a celor considerate obișnuite sau degradate.

Prin urmare, Mișcarea Ecologistă din Moldova, prin prezentul document de poziție, propune autorităților administrației publice centrale care dețin competențe în domeniile mediu, dezvoltare regională, agricultură, cultură, educație și economie, să elaboreze și să promoveze în anul 2018 Legea – cadru a peisajului care ar corespunde prevederilor Convenției de la Florența, Strategiei naționale de mediu (2014-2023), Strategiei privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 şi Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, legii ariilor protejate de stat (1998), și patrimoniului cultural (2011).

Recomandările MEM și ale societății civile se referă și la posibila structură a acestei legi (politica peisajului și identificarea peisajelor, protecția, managementul, amenajarea, promovarea, reglementarea și integrarea peisajului ca obiect de studiu).

În viziunea Mișcării Ecologiste din Moldova, elaborarea și promovarea Legii-cadru a peisajului va însemna, după o întârziere de aproape două decenii, recunoașterea juridică a peisajelor la nivel de guvernare și inițierea unui set complex de reglementări legislative și de prevederi normative emanate de Convenția Europeană a Peisajului (2000) și de Directivele Uniunii Europene care vor asigura complexitatea și integritatea tuturor peisajelor moldave.

Documentul de poziții a fost expediat Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în vederea prezentării recomandărilor sus menționate, care vor accelera procesul de elaborare a Legii-cadru a peisajului de către această instituție. Documentul poate fi găsit și lecturat în variantă electronică aici.