Școala de vară „Orheiul Vechi” 2019

68369303_368391990753409_6191975658252402688_nÎn perioada 12-17 august 2019 se desfășoară Școala de Vară „Orheiul Vechi” 2019 pe teritoriul rezervației cu același nume. În cadrul acestor 6 zile, un grup de aproximativ 20 copii din satele Trebujeni, Butuceni și Morovaia participă la activități educaționale axate pe cunoașterea patrimoniului natural, istoric, cultural și turistic din rezervația cultural-natural „Orheiul Vechi”. Printre acești copiii s-au numărat și câțiva participanți la tabăra de vară organizată de Mișcarea Ecologistă din Moldova în cadrul proiectului „FORTIFICAREA EDUCAȚIEI ECOLOGICE ÎN ȘCOLI. Competențe și experiențe de interpretare a naturii”.

Pe data de 13 august, acești elevi cu vârste cuprinse între 9-15 ani, au luat parte la o drumeție pe unul din traseele de birdwatching propuse de către Mișcarea Ecologistă din Moldova pe teritoriul rezervației în cadrul unui proiect anterior, intitulat „Comunitate responsabilă – peisaj terestru conservat”. Scopul acestei drumeții conduse de Silvia Ursul a fost familiarizarea tinerilor cu diversitatea speciilor de păsări pe traseu și exersarea abilităților de identificare a faunei sălbatice. De-a lungul celor 2 kilometri parcurși, copiii au observat prin binocluri sfrânciocul roșiatic (Lanius collurio), șorecarul comun (Buteo buteo), corbul (Corvus corax), porumbelul gulerat (Columba palumbus), pescărașul albastru (Alcedo atthis), stârcul cenușiu (Ardea cinerea), prigoria (Merops apiaster), lăstuni de casă (Delichon urbica), vrăbii de câmp (Passer montanus) și de casă (Passer domesticus). Tinerii s-au folosit de ghidul de identificare a păsărilor pe traseu, elaborat de Mișcarea Ecologistă din Moldova în parteneriat cu Societatea Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii cu susținerea Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID. Pe acest traseu copiii au mai observat șopârle, carcase de șerpi și multe insecte, despre care au discutat și au dezbătut aspecte legate de rolul pe care îl îndeplinesc în natură.  Pentru asimilarea mai bună a acestor informații legate de biodiversitatea din rezervație și despre specificul traseelor de birdwatching, elevii au consultat pliantele informative „Lumea mereu nouă de la Orheiul Vechi” elaborate de Mișcarea Ecologistă din Moldova cu suportul Programului de Granturi Mici al GEF.

68950809_396891230963723_7562860340745076736_n

În a doua parte a zilei, participanții au discutat pe larg despre diversitatea speciilor de animale de pe teritoriul rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi”: speciile de șerpi, de mamifere, de fluturi și de alte insecte ce folosesc habitatele din rezervație pentru a cuibări, a se hrăni sau ierna. Copiii au demonstrat o înțelegere foarte bună a necesităților ecologice ale acestor specii și au enumerat posibilități de sensibilizare a altor categorii de populații din propriile comunități în vederea ocrotirii acestor specii. La final, tinerii au participat la un joc educativ destinat învățării speciilor de păsări sălbatice: fiecare a primit câte un card pe care era ilustrată o pasăre și pe care trebuiau să o ghicească folosind cunoștințele acumulate până acum. După ghicirea speciei, fiecare participant trebuia să citească cu voce tare o informație sumară despre pasărea în cauză, scrisă pe verso-ul cardului. În acest fel, tinerii au învățat să identifice mai ușor gaița, coțofana, pupăza, pelicanul, cucuveaua, prigoria, pițigoiul mare, sticletele, guguștiucul, grangurele, turturica, graurul, rândunica, cucul, florintele, lebăda, etc. Cei care au identificat corect au primit premii de la Mișcarea Ecologistă din Moldova: semne de carte despre râul Răut și stickere cu sigla Societății Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii.

Toți copiii de la Școala de Vară „Orheiul Vechi” 2019 au primit și câte o revistă NATURA pentru a se familiariza cu potențialul natural al Republicii Moldova și a se informa despre problemele de mediu din țară.

Școala de Vară „Orheiul Vechi” va dura până sâmbătă (17.08.2019). În aceste zile copiii participanți vor efectua excursii și drumeții în diverse locații de interes cultural și istoric din rezervație: biserica rupestră „Adormirea Maicii Domnului” și schitul lui Bosie, pivnițele subterane de la Brănești și exponatele muzeale de la sediul rezervației  cultural-naturale „Orheiul Vechi”.