FORTIFICAREA EDUCAȚIEI ECOLOGICE ÎN ȘCOLI. Competențe și experiențe de interpretare a naturii

Scopul proiectului este de a genera înțelegere și participare activă a tinerilor și a profesorilor din localitățile Rezervației Orheiul Vechi și din împrejurimile sale în valorificarea patrimoniului natural al acestei regiuni.

Obiectivul 1: Dezvoltarea competențelor de interpretare a patrimoniului natural în rândul tinerilor din localitățile Rezervației Orheiul Vechi și din împrejurimile sale;

Obiectivul 2: Creșterea gradului de cunoaștere și participare a tinerilor din localitățile Rezervației Orheiul Vechi și din împrejurimile sale în activitățile de promovare și vizibilitate ale Rezervației;

Obiectivul 3: Consolidarea legăturilor între profesorii din localitățile Rezervației Orheiul Vechi și din împrejurimile sale și crearea de oportunități pentru aplicarea activităților de învățare experențială a mediului (învățarea prin observare și interacțiune cu mediul) în paralel cu instrumentele și metodele clasice de învățare în clasă.

Activități:

1. Instruiri pentru profesori

Masă rotundă: FORTIFICAREA EDUCAȚIEI ECOLOGICE ÎN ȘCOLI

“Fundraising pentru şcoală – oportunități de finanțare a activităților extracurriculare din cadrul instituțiilor de învățământ”

2. Instruiri privind interpretarea patrimoniului cultural și natural în rândul tinerilor din localitățile Rezervației Orheiul Vechi și din împrejurimile sale

Mai multe fotografii aici

3. Excursii și drumeții în arealul Rezervației Orheiul Vechi

Drumeții în arealul Rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi

Mai multe fotografii aici

Excursii la Rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi

Mai multe fotografii aici

4. Concurs de creativitate privind cel mai bun mesaj de interpretare a patrimoniului Rezervației Orheiul Vechi

5. Tabără de vară pentru copii

6. Granturi mici pentru școli

7. Campanie mass-media

Emisiuni radio:

Radio EcoFM, Interviu cu Elena Scobioală, coordonator de proiect, în cadrul emisiunii “Intre Da si Nu” din data de 03.04.2019

Radio Moldova. Interviu cu Elena Scobioală, coordonator de proiect, în cadrul emisiunii “Matinal de week-end” din data de 18.05.2019 

Radio Moldova, Interviu cu Elena Scobioală, coordonator de proiect, în cadrul emisiunii”Matinal de week-end”din data de 11.08.2019

Articole în presa scrisă și online:

Ecopresa.md

Natura.Publicație de ecologie, turism și cultură, August 2019

moldova9.md

natura.md 

Perioadă de implementare: Martie – Noiembrie 2019

Donator: US Forest Service (Serviciul Forestier al Statelor Unite ale Americii)

182px-ForestServiceLogoOfficial.svg