FORTIFICAREA EDUCAȚIEI ECOLOGICE ÎN ȘCOLI. Competențe și experiențe de interpretare a naturii

Scopul proiectului este de a genera înțelegere și participare activă a tinerilor și a profesorilor din localitățile Rezervației Orheiul Vechi și din împrejurimile sale în valorificarea patrimoniului natural al acestei regiuni.

Obiectivul 1: Dezvoltarea competențelor de interpretare a patrimoniului natural în rândul tinerilor din localitățile Rezervației Orheiul Vechi și din împrejurimile sale;

Obiectivul 2: Creșterea gradului de cunoaștere și participare a tinerilor din localitățile Rezervației Orheiul Vechi și din împrejurimile sale în activitățile de promovare și vizibilitate ale Rezervației;

Obiectivul 3: Consolidarea legăturilor între profesorii din localitățile Rezervației Orheiul Vechi și din împrejurimile sale și crearea de oportunități pentru aplicarea activităților de învățare experențială a mediului (învățarea prin observare și interacțiune cu mediul) în paralel cu instrumentele și metodele clasice de învățare în clasă.

Activități:

-        Instruiri pentru profesori

-        Instruiri privind interpretarea patrimoniului cultural și natural în rândul tinerilor din localitățile Rezervației Orheiul Vechi și din împrejurimile sale

-        Excursii și ieșiri în arealul Rezervației Orheiul Vechi

-        Concurs de creativitate privind cel mai bun mesaj de interpretare a patrimoniului Rezervației Orheiul Vechi

-        Tabără de vară pentru copii

-        Granturi mici pentru școli

-        Campanie mass-media

Perioadă de implementare: Martie – Noiembrie 2019

Donator: US Forest Service (Serviciul Forestier al Statelor Unite ale Americii)

Bugetul proiectului: 30 850,00 US$ (din care 25 750,00 US$ este contribuția US Forest Service, iar 5 150,00 US$ este contribuția în natură a Mișcării Ecologiste din Moldova și a partenerilor săi)

182px-ForestServiceLogoOfficial.svg