Împreună pentru o informare și conștientizare ecologică a tinerilor

Poster realizat și editat în cadrul proiectului „Împreună pentru o informare şi conştientizare ecologică a tinerilor”

FIŞĂ DE  PROIECT

„Împreună pentru o informare şi conştientizare ecologică a tinerilor”,

implementat în perioada decembrie 2008 – martie 2009, în cadrul PROGRAMUL DE GRANTURI MICI ÎN DOMENIUL MEDIULUI – 2008 /runda doi/, PNUD Moldova.  

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT:

1. Titlul proiectului ÎMPREUNĂ PENTRU O INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE ECOLOGICĂ A TINERILOR
2. Domeniul acoperit de proiect Asigurarea accesului la informația ecologică, educația ecologică
3. Localizarea  proiectului Republica Moldova, inclusiv Transnistria
4. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă este cazul Asociaţia Jurnaliştilor de Mediu şi Turism Ecologic din Moldova(AJMTEM)

Parteneri: Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Tiraspol (în persoana dlui Ion Iovcev); Revista NATURA

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului (persoana de contact: nume, telefon, fax şi email) Coordonator de proiect: AJMTEM, Chișinău, str. S. Lazo, 13, tel.+373 237149; ajmtem@yahoo.com

II. DESCRIEREA PROIECTULUI:

1. Obiectivele proiectului * De a crea condiţii pentru începutul unui proces de informare şi educare ecologică continuă a tinerilor din stânga Nistrului;

* De a furniza şi informaţie şi imagini care vor contribui la o creştere a eficienţei educării şi informării populaţiei şi, în special, a generaţiei tinere în spiritul cunoaşterii şi îngrijirii plaiului, a păstrării frumuseţilor naturale, a stimulării iniţiativelor şi activităţilor ecologice  legate de păstrarea şi îngrijirea mediului înconjurător;

* De a contribui la conştientizarea populaţiei în general, a autorităţilor locale cu privire la  protejarea resurselor de mediu din R. Moldova.

2. Zonele ţintă şi / sau  grupurile ţintă Instituţiile de învăţământ, şcolile, bibliotecile şi grădiniţele, autorităţile locale
3. Principalele activităţi din proiect * Abonarea a 375 de instituţii şcolare şi preşcolare din Transnistria la revista „Natura”;

* Editarea  unui poster cu un tiraj de 1000 de exemplare;

* Organizarea a 5 întâlniri la Tiraspol, Bender, raioanele Dubăsari, Râbniţa, Camenca

* Monitorizarea impactului activităților proiectului

III. STADIUL PROIECTULUI :

1. Stadiul proiectului  Proiect finalizat. Proiectul a fost implementat în perioada decembrie 2008 – martie 2009.

 

În imagine:

Poster realizat și editat în cadrul proiectului „Împreună pentru o informare şi conştientizare ecologică a tinerilor”,

implementat de Asociaţia Jurnaliştilor de Mediu şi Turism Ecologic din Moldova şi susţinut de PNUD-Moldova.