Participarea publicului la luarea deciziilor – un imperativ al dezvoltarii durabile

Scopul proiectului: Promovarea participării publicului la luarea deciziilor de mediu la nivel local.

Obiectiv 1:. Alfabetizarea publicului ţintă privind obligaţiile şi drepturile garantate de Convenţia Aarhus;

Obiectiv 2: Stimularea participării în procesul de luare a deciziilor cu impact de mediu acasă, la şcoală, în comunitate, în stat prin creşterea gradului de conştientizare a publicului ţintă asupra importanţei participării lor la luarea deciziilor;

Obiectiv 3: Generarea unei conştiinţe ecologice a populaţiei, pentru susţinerea acţiunilor de protecţie a mediului şi utilizarea durabilă a resurselor naturale prin furnizarea de materiale educative şi informare;

Buget: 8000 Euro

Donator: Programul SECTOR al REC CEE, finantat de Guvernul Suediei