Proiectul ,,Codrule Codrutule “

Proiectul ,,Codrule Codrutule “, sprijinit de REC/Moldova

Scopul: Dezvoltarea noilor cunostinte si deprinderi practice de comunicare cu natura în conditiile unei tabere ecologice.

Sarcinile:
- selectarea copiilor participanti ;
- desfasurarea activitatii taberei ecologice;
- constatarea situatiei ecologice actuale a monumentelor naturii si a rezervatiei naturale la ”Plaiul Fagului”;
- montarea unui film cu activitati realizate în timpul implementarii proiectului.
- activitati practice de protectie a mediului.

Rezultatele:
- educarea si instruirea copiilor prin intermediul noilor metode educationale în cadrul taberei ecologice;
- formarea noilor deprinderi de comunicare si contactare directa cu natura;
- participarea activa a tinerii generatii la restabilirea echilibrului natural, însanatosirea mediului ambiant – propaganda ecologica;
- informarea populatiei despre starea mediului ambiant;
- protejarea valorilor patrimoniului natural;
- studierea monumentelor din teritoriu si formarea unui program de salvare a lor;
- marirea numarului de tineri voluntari, care vor încuraja si colabora în trezirea interesului pentru educatia ecologica si calitatea mediului.
- formarea bazei de date despre situatia florei, faunei, vegetatiei, solului, monumentelor naturii si dezvoltarea ecoturismului;
- prin înfaptuirea lucrarilor practice de protectie a mediului copii vor vedea rezultatele muncii lor.