Proiectul ”Sursele necentralizate de aprovizionare cu apa din municipiul Ungheni”

Proiectul ”Sursele necentralizate de aprovizionare cu apa din municipiul Ungheni”, sprijinit de DDC reprezentanta Guvernului Elvetiei în Chisinau

Activitati:
- Au fost pregatite textele pentru sondajul ecologic, pasaportul sanitar-ecologic si pentru testarea surselor de apa;
- Au fost tiparite textele pentru sondajul ecologic, pasaportul sanitar-ecologic si pentru testarea surselor de apa;
- A fost pregatit scenariul filmului Sursele necentralizate de aprovizionare cu apa a orasului Ungheni”;
- S-au facut investigatiile pe parcursul carora s-au pasaportizat si testat 272 fântâni si 4 izvoare, s-a realizat sondajul ecologic;
- Au fost efectuate totalurile sondajul ecologic, complectate pasapoartele sanitar-ecologice;
- S-a executat preselectia fântânilor care necesita reparatie dupa mai multe criterii s-au folosit datele investigatiilor (43);
- S-au selectat 30 de fântâni pentru a fi reparate;
- În locul celor noua fântâni la care proprietarii au refuzat s-a repare fântânile au fost selectate 8, una a fost curatita si reparata de catre colaboratorii la proiect si voluntari;
- A fost pregatit un proiect tip a devizului de cheltuieli pentru reparatia unei fântâni;
- Au fost reparate 32 fântâni si reconstruit izvorul din microraionul Beresti;
- Au fost lichidate 12 micro gunoisti ne autorizate;
- Au fost curatite 2 izvoare si un râu mic;
- Au fost petrecute 3 seminare cu elevii , colaboratorii la proiect si voluntarii;
- A fost produs filmul “Sursele necentralizate de aprovizionare cu apa a orasului Ungheni”;
- A fost pregatita foto expozitia “Sursele necentralizate de aprovizionare cu apa a orasului Ungheni”;
- A fost organizata o masa rotunda unde s-au facut totalurile lucrului asupra proiectului;
- A fost petrecut sondajul de monitorizare a proiectului;
- Au fost dezinfectate 272 fântâni si 4 izvoare;
- Au fost curatite cu pompa procurata 23 fântâni;
- La 32 fântâni si 5 prize de apa a izvoarelor au fost efectuate investigatiile de laborator;
- Proprietarilor a celor 32 fântâni si izvorului li s-au înmânat pasapoartele sanitar-ecologice si copia rezultatelor investigatiilor de laborator.
La lucrarile de reparatie a fântânilor si reconstructia izvorului din microraionul Beresti au participat prin diferite metode peste 1100 oameni de diferite vârste inclusiv copii si pensionari – unii au participat personal, altii au acordat ajutor cu diferite materiale ce n-au fost prevazute în devizul de cheltuieli, altii au contribuit cu finante, unii au adus câte ceva pentru alimentarea lucratorilor.
Elevii au participat la pasaportizarea fântânilor, la sondajul ecologic si la testarea, curatirea si amenajarea a doua izvoare si un râu mic, au participat la lichidarea a 12 gunoisti neautorizate.
Au fost difuzate calendare editate de DDC si alta literatura.
Apa din fântânile reparate si izvorul reconstruit a fost investigata de laboratorul Centrului de Medicina Preventiva.