„Nu! Poluanților organici persistenți”

O carte care răspunde la cele mai pregnante preocupări legate de poluanții organici persistenți: ce sunt aceștia, care este impactul lor asupra factorilor de mediu, care sunt sursele de poluare și focarele de risc pentru mediu, care este impactul poluanților organici persistenți asupra sănătății umane, și ce măsuri de prevenire există în privința poluării naturii și intoxicării cu POP a populației.