Revista apelor

Revistă trimestrială dedicată protecţiei şi utilizării raţionale a resurselor acvatice.

Este editată din anul 2007 de Organizația Teritorială Chișinău a Mișcării Ecologiste din Moldova