„Acordul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) – prevederi consacrate indicațiilor geografice pentru produsele agroalimentare: un impuls pentru parteneriate bazate pe dezvoltarea rurală în cadrul Parteneriatului Estic”

Scopul acestui proiect este de a contribui la aducerea practicilor menite să simplifice procesul de înregistrare a indicațiilor geografice pentru produse agroalimentare în țările semnatare ale Acordului de Asociere (Moldova, Georgia, Ucraina). Proiectul își propune să facă aceste indicații geografice mai accesibile pentru oamenii simpli și pentru organizațiile producătorilor locali/ regionali de produse agroalimentare și, în consecință, să ofere comunităților rurale din cele 3 țări ale Parteneriatului Estic un exemplu tangibil și un avantaj concret privind apropierea de Uniunea Europeană.

Pentru îndeplinirea acestui scop, proiectul și-a trasat 3 obiective:

  1. Contribuirea la eficientizarea și simplificarea procedurilor de înregistrare a produselor agroalimentare în sistemul IG (Indicații Geografice) în cele 3 țări semnatare ale Acordului de Asociere prin identificarea blocajelor de reglementare și a celor instituționale existente în privința înregistrării produselor agroalimentare în sistemul IG și prezentarea recomandărilor concrete, a practicilor și căilor de rezolvare, inclusiv în baza experienței țărilor partenere din PE/UE.
  2. Elaborarea unui model optim, flexibil, non-instituțional de facilitare și sprijin ulterior (follow-up) pentru potențialii doritori de a-și înregistra produsele în sistemul IG  (Indicații Geografice) precum și a celor care au fost deja înregistrate.
  3. Identificarea și integrarea modelelor și a celor mai bune practici ale altor state/donatorilor externi/ organizațiilor regionale precum și identificarea posibilităților de sprijin din partea autorităților publice pentru promovarea, marketingul și obținerea beneficiilor pentru comunitatea locală de la produsele cu IG  (Indicații Geografice).

Drept urmare, în cadrul proiectului vor fi desfășurate o serie de activități destinate îndeplinirii acestor obiective:

  • Elaborarea unei publicații dedicate situației curente a Indicațiilor Geografice (versiune electronică)
  • Organizarea unei mese rotunde și a unui eveniment de promovare care va aduna la un loc toate părțile interesate din cadrul acestui proiect (Palanca, Călărași)
  • Desfășurarea unei campanii permanente de PR, publicitate și advocacy prin intermediul campaniilor de publicitate clasice și cea social-media, atât la nivel național, cât și la nivelul țărilor Parteneriatului Estic

Mișcarea Ecologistă din Moldova va desfășura întregul proiect cu ajutorul parteneriatelor stabilite cu câteva organizații din statele Parteneriatului Estic: Biological Farming Association Elkana și Kakheti Regional Development Foundation (Georgia)International Charitable Organisation “Information Center “Green Dossier” (Ucraina) și Armenian Women for Health and Healthy Environment (Armenia).

Proiectul se va desfășura pe o durată de 3 luni (Iulie-Octombrie 2016), iar aria lui de implementare va cuprinde teritoriul statelor din Parteneriatului Estic și semnatare ale Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană (Moldova, Ucraina și Georgia).

Proiectul „Acordul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) - prevederi consacrate indicațiilor geografice pentru produsele agroalimentare: un impuls pentru parteneriate bazate pe dezvoltarea rurală în cadrul Parteneriatului Estic” este finanțat de Uniunea Europeană prin Forumul Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic (Eastern Partnership Civil Society Forum) în parteneriat cu Fundația National Endowment for Democracy (NED).

Produsele proiectului:

Broșură: Indicațiile Geografice în țările Parteneriatului Estic (situația curentă)

Reportaj AGRO TV: Produse cu indicație geografică protejată

      Pagini tematice Revista NATURA:

NATURA – Ediție Specială: Indicații Geografice, secțiunea 1

NATURA – Ediție Specială: Indicații Geografice, secțiunea 2

NATURA – Ediție specială: Indicații Geografice, secțiunea 3

NATURA – Ediție Specială: Indicații Geografice, secțiunea 4