Micro-proiecte dedicate educaţiei ecologice. Au beneficiat şapte instituţii de învăţământ din arealul Rezervaţiei Orheiul Vechi

Şapte micro-proiecte dedicate activităților educaționale și de voluntariat, de plantare și ecologizare a parcurilor, design peisagistic și promovarea patrimoniului local au fost finalizate cu succes în instituţiile de învăţământ din arealul Rezervaţiei Orheiul Vechi. Micro-granturile au fost oferite, în bază de concurs, de Mişcarea Ecologistă din Moldova şi Serviciul Forestier al SUA în cadrul Proiectului „Fortificarea educației ecologice în școli. Competențe și experiențe de interpretare a naturii”.

La Susleni, Orhei, Maşcăuţi, Holercani, Trebujeni sute de elevii, profesori şi părinţi s-au mobilizat pentru a desfăşura activităţi instructive, interactive, de participare comunitară. Despre rezultatele şi beneficiile obţinute în programul de granturi am discutat cu fiecare coordonator de proiect.

Mariana Soltan, Gimnaziul ,,Vasile Lupu”, Susleni:

Proiectul „Implicarea tinerilor în generarea ideilor creative pentru amenajarea unui spaţiu de odihnă în curtea şcolii” a avut un impact pozitiv asupra elevilor din instituţia noastră. Elevii au participat cu mult entuziasm la toate activităţile proiectului. De asemenea, am avut posibilitatea de a ne consolida abilităţile de scriere şi implementare a proiectelor. La Susleni am câştigat un mini-grant pentru proiectul „Implicarea tinerilor în generarea ideilor creative pentru amenajarea unui spaţiu de odihnă în curtea şcolii”.

susleniAm reuşit să realizăm patru instruiri la care au participat elevii claselor a VIII-a – a IX-a; am organizat două excursii – una la Orheiul Vechi şi alta la Vinăria Brăneşti şi Epoca de Piatră. Ne-am implicat şi în activităţi mai practice: am amenajat 1 spaţiu verde cu sprijinul a 50 de copii din clasele primare şi gimnaziale. De asemenea, ne-am mobilizat într-o activitate de salubrizare şi una de plantare. Copiii abia aşteaptă primăvară pentru a admira puieţii plantaţi, care vor da în floare şi ne vor încânta privirea cu verdele lor crud.

susleni1

Şi, foarte important, graţie activităţilor proiectului, am reuşit, pe durata anului 2019, să ne consolidăm ca echipă, să colaborăm cu o serie de actori din societate, am învăţat să gestionăm un buget şi să acumulăm experienţă pentru alte oportunităţi şcolare.

Magdalena Marandiuc, L.T. I.L. Caragiale, Orhei:

La Liceul Teoretic I.L. Caragiale din Orhei, cu sprijinul Programului de micro-granturi oferit de Mişcarea Ecologistă din Moldova şi Serviciul Forestier al SUA, am realizat proiectul numit „Sală de clasă în aer liber”, care a inclus o serie de activităţi menite să implice elevii în cunoaşterea patrimoniului Rezervaţiei Orheiul Vechi.

IMG_4652Acest proiect a fost foarte binevenit şi ne-a fost un sprijin în demersul nostru de aprofundare a educației ecologice, pe care se pune tot mai mare miză în prezent.

78772637_135413924544212_2795046398477729792_nPrin intermediul activităților realizate de profesori, am sensibilizat elevii, care au participat la activități, au fost arătați curioși față de acestea. Iar reuşita noastră cea mai mare este amenajarea sălii de clasă în aer liber. Aceasta atrage atenția tuturor și va servi un spațiu de instruire, creație și colaborare. Toți elevii din instituție abia așteaptă să se bucure de activitățile în aer liber.

Vadim Macaru, Gimnaziul Grigore Vieru, Orhei:

Proiectul nostru s-a numit „Educația – șansa mileniului III” şi a inclus instruiri şi excursii, dar şi activităţi de salubrizare a terenurilor adiacente școlii, instalarea de coşuri pentru gunoi. De asemenea, au fost restabilite două spaţii verzi din jurul gimnaziului, inclusiv completarea şi diversificarea cu specii floricole şi arboricole deosebite.

orhei vieruDrept eveniment de totalizare a fost expoziţia cu obiecte din materiale reciclabile pregătite de elevii claselor primare. La fel au fost premiați cu diplome toți voluntarii proiectului – aprox. 100 elevi și 15 profesori.

orhei vieru 1Cu siguranţă, proiectul are un impact pozitiv asupra elevilor, profesorilor, membrilor comunităţii, prin valorificarea şi păstrarea naturii, dorința de a înverzi şi salubriza şi alte terenuri adiacente şcolii, dar şi în cadrul comunităţii. Pentru viitor ne propunem să realizăm proiecte noi pentru înverzirea altor terenuri adiacente şcolii, pentru organizarea excursiilor şi instruirilor cu un număr şi mai mare de elevi, implicarea mai multor cadre didactice, pentru amplificarea impactului pozitiv al unor asemenea proiecte necesare şi aşteptate.

Elena Carțîn, Gimnaziul „Ion Sârbu”, Mașcăuți, Criuleni:

La Gimnaziul Maşcăuţi am câştigat proiectul „Crearea spaţiilor verzi pe teritoriul gimnaziului „Ion Sârbu””, pe care l-am realizat cu brio. Dintre activităţi, menţionez Conferinţa ştiinţifică interdisciplinară pe tema „Patrimoniul cultural şi natural al Rezervaţiei Orheiul Vechi. Studiu de caz: Maşcăuţi – între trecut, prezent şi viitor”, care a finalizat cu o rezoluție a elevilor şi o solicitare către toată comunitatea de a nu fi indiferenți față de mediul înconjurător. Cu ocazia Conferinţei a fost organizată şi o expoziţie pe tema promovării, valorificării, protejării şi conservării resurselor culturale şi naturale din localitate. Activitatea practică de plantare a arborilor şi arbuștilor decorativi în parcul școlii a fost realizată cu implicarea elevilor şi profesorilor, iar ca rezultat avem extinderea spaţiului verde și al trotuarelor pavate.

mascautiPe lângă aspectul estetic oferit curţii gimnaziului, mediului recreativ pentru elevi şi angajaţi, implementarea acestui proiect a contribuit la cunoaşterea şi popularizarea speciilor şi varietăţilor de plante sădite, care urmează a fi îngrijite şi protejate.

mascauti1Consider că implicarea tinerilor/comunităților școlare în astfel de proiecte au un impact pozitiv, deoarece contribuie la creșterea nivelului de cultură ecologică al elevilor și implicarea lor în activitățile de amenajare/menținere a spațiilor verzi; crearea unui cadru adecvat recreerii fizice şi psihice a cadrelor didactice și elevilor, la îmbunătăţirea aspectului peisagistic al instituției, precum şi la educarea estetico-ecologică a elevilor etc.

Maria Bodean, L.T. Holercani:

În timpul implementării proiectului „Un mediu curat – o viață sănătoasă”, pe care l-am realizat la Liceul Teoretic Holercani, elevii s-au implicat cu mult entuziasm și interes, și-au demonstrat aptitudinile în domeniul protecției mediului, au construit căsuțe pentru păsări, au sădit diferite soiuri de plante, arbuști și arbori.

73513591_932816287101927_1290279845837668352_nCredem că acest proiect a fost un imbold pentru a organiza în continuare activități de protecție a mediului prin amenajarea celorlalte zone din curtea școlii și poate în curțile personale, prin studierea mai aprofundată a florei din zona în care trăim, pentru a crea un mediu frumos și atrăgător pentru locuitorii satului, cât și pentru oaspeți.

75361054_932815983768624_4285089695852920832_nNe bucurăm că elevii şi profesorii noştri au fost incluşi în proiectul Mişcării Ecologiste din Moldova „Fortificarea educației ecologice în școli. Competențe și experiențe de interpretare a naturii”, finanţat de Serviciul Forestier al SUA. Datorită proiectului am reușit să cultivăm dragostea și respectul pentru patrimoniul natural şi cultural care ne înconjoară, să simţim apartenența satului Holercani la arealul Rezervației cultural-naturale ,,Orheiul Vechi”.

Viorica Sîrbu, Gimnaziul Piatra:

Proiectul nostru, „Amenajarea parcului filialei „Conacul familiei Lazo””, realizat datorită fondurilor micro-grantului oferit de Mişcarea Ecologistă din Moldova şi Serviciul Forestier al SUA, a inclus activităţi educaţionale transdisciplinare, precum şi amenajarea a cinci spaţii verzi în parcul filialei „Conacul familiei Lazo”, pe o suprafaţa de 1,385 ha.

piatraMuzeul constituie unul din punctele de atracție ale comunei noastre, loc de întâlnire pentru localnici. În urma implementării proiectului elevii au exersat activitatea de a fi voluntar; au obţinut deprinderi de plantare şi îngrijire a plantelor; au descoperit noi posibilități de petrecere a timpului liber, manifestând comportament ecologic în natură; au conștientizat importanța asigurării condițiilor optime de odihnă și relaxare.

piatra1

Proiectul a fost unul benefic şi pentru cadrele didactice, care au efectuat o mai bună colaborare cu familia, contribuind la ameliorarea relației elev – profesor – părinte – societate; au căpătat experiență în realizarea de proiecte; pot deveni coordonatori în alte proiecte educaționale, antrenând şi alte cadre didactice din școală; sunt şi mai motivaţi de a se implica în soluționarea problemelor, contribuind la creșterea prestigiului comunei.

Ludmila Buzilă, Gimnaziul Trebujeni:

Proiectul nostru „Să avem o curte frumoasă” a inclus activităţi de mobilizare și instruire a tinerilor, dar şi amenajarea parcului din fața școlii.

trebujeniImplicarea activă a fost răsplătită cu un eveniment de inaugurare, la care am avut oaspeţi din partea MEM (coordonatoare de proiect, Elena Scobioală), dar şi de la Mașcăuți (profesoara Elena Carțîn, împreună cu un grup de elevi), de la Rezervația Orheiul Vechi (directorul Sergiu Popescu), de la Primăria comunei Trebujeni (primarul Cristina Gandrabur), precum şi părinți, agenţi economici din localitate.

trebujeni1Ca rezultat al proiectului, la care elevii au participat cu plăcere, am înţeles că agenții economici din comunitate sunt receptivi şi deschişi de a se implica în proiectele comunitare. De asemenea, teritoriul gimnaziului a devenit mult mai atractiv, după amenajarea parcului se păstrează curățenia. Ca urmare a participării la activităţile proiectului de ansamblu, realizat de Mişcarea Ecologistă din Moldova, tinerilor li s-au format abilități de interpretare a naturii şi sunt deschiși de a continua activitățile de educație ecologică.

Articolul Micro-proiecte dedicate educaţiei ecologice. Au beneficiat şapte instituţii de învăţământ din arealul Rezervaţiei Orheiul Vechi apare prima dată în Ecopresa.