Proiectul ”CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ÎN PRUTUL DE MIJLOC”

Scopul proiectului: 

Prin implementarea proiectului, Mișcarea Ecologistă din Moldova îşi propune să aducă pe agenda autorităţilor RM extinderea Zonelor Umede în bazinul hidrografic al Prutului de Mijloc.

Acest proiect urmărește să demonstreze măsura în care zonele umede pot deveni ecosistemele:

- cele mai eficiente şi rentabile pentru diminuarea dezastrelor naturale precum inundaţiile şi secetele, transformându-se în „depozite strategice de apă dulce”, care alimentează reţeaua hidrografică din regiune în anii fără precipitaţii suficiente,
- care pot crea oportunităţi pentru comunităţile locale în asigurarea cu produse şi servicii ale naturii (apă, peşte, vânat, lemn energetic etc.).

Arealul de implementare a proiectului cuprinde, separate una de alta, mai multe ecosisteme ce corespund caracteristicilor de zonă umedă, ocupând o suprafață de 326 hectare:

- lacul relict “La Fontal”,
- Stareţele râurilor Prut şi Camenca:

  • Potcoava,
  • Chilia,
  • Gârla Cărbunăria,
  • kilometrul 1005,
  • Balta Ursului,
  • Stariţa Ţiganca,
  • Ţara Bâtlanilor.

Suprafețele identificate pentru conferirea statutului de zone umede reprezintă parte componentă a Rezervaţiei Naturale “Pădurea Domnească” fondată în iulie 1993, pe o suprafaţă de 6032 ha. Această rezervație adăpostește cel mai impunător ecosistem natural din sectorul mijlociul al râului Prut.

Ca rezultat al implementării proiectului, ar putea fi creată cea mai mare Zonă Umedă din Bazinul Hidrografic al Prutului de Mijloc, care ar păstra o cantitate foarte mare de apă şi ar fi un incubator natural al biodiversităţii.

Pentru atingerea rezultatelor scontate, se doreşte o cooperare cu Instituţiile de resort ale statului, Autorităţile Centrale de Mediu, Autorităţile Publice Locale, Agenţii economici, populaţia, etc în vederea extinderii zonelor umede în bazinul râului Prut prin:

- crearea unui registru al tuturor zonelor protejate din bazinului râului Prut, inclusiv zonele umede existente care nu sunt luate sub protecția statului,

- înaintarea unui Memorandum (de către Mișcarea Ecologistă din Moldova) către guvernele Românei și Republicii Moldova pentru organizarea unui sistem comun de arii protejate și a zonelor umede din bazinul hidrografic Prut,

- solicitarea de la factorii de decizie a elaborării unui plan comun de conservare a biodiversității și de extindere a zonelor protejate și de creare a primului parc transfrontalier care va oferi o abordare comună a impactului dezastrelor naturale.

Proiectul ”CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ÎN PRUTUL DE MIJLOC” se înscrie în Programul de Guvernare a Ţării pentru 2011-2014, în politicile, strategiile şi planurile de activitate a Ministerului Mediului pe segmentul conservării biodiversităţii şi anume a Strategiei Naţionale privind zonele umede şi coincide cu misiunea şi priorităţile PGM Global Environment Facility (GEF) cu privire la îmbunătățirea situației economice, sociale și de mediu în aria programului, în special în bazinul râului Prut.

Produse:

          Publicații:

Ediție specială NATURA (Martie 2015) – Zone umede în Valea Prutului de Mijloc

Ediție specială NATURA (Aprilie 2015) – Zone umede în Valea Prutului de Mijloc

Editie specială NATURA (Mai 2015) – Zone umede în Valea Prutului de Mijloc

Ediție specială NATURA (Septembrie 2015) – Zone umede în Valea Prutului de Mijloc

Revista NATURA (August 2015) – Expediție în Valea Prutului de Mijloc

Revista NATURA (August 2016) – „Printre brațe vechi de apă”

Reportaj online: Expediție în valea Prutului de Mijloc”

         Reportaje TV:

Reportaj TV Glodeni: Complexul turistic de la Pădurea Domnească

Reportaj TV Glodeni: Salubrizarea râului Camenca

Reportaj TV Glodeni – Diversitate biologică în valea Prutului de Mijloc

Reportaj TV Glodeni – Expediție în valea Prutului de mijloc

Reportaj TV Glodeni – Râuri mai curate cu Mișcarea Ecologistă din Moldova

Reportaj Moldova 1 – Natura în obiectiv: Expediție în valea Prutului de Mijloc

Reportaj Moldova 1: Ariile naturale protejate – Padurea Domneasca

Reportaj Moldova 1: Pădurea de luncă din Rezervația „Pădurea Domnească”

Intervenție pe tema zonelor umede (min 39:45 – 42:30): Talk-show Publika TV “Țara lui Dogaru”: Primele semne ale secetei din Moldova

Intervenție pe tema zonelor umede (min 14:55 – 17:12): Talk-show Publika TV “VoxPublika”: Suntem pregătiți să facem față schimbărilor climatice?

Discuții pe tema zonelor umede din raionul Glodeni: TV Glodeni: Realități și perspective

Expediția ecologică „Diversitate biologică în Valea Prutului de Mijloc”: Eco Monitor (24.09.2015)

          Reportaje radio:

Radio Moldova Tineret: Invitată la microfon Lilia Curchi

Radio Glodeni: Realități și perspective

Emisiune „Ecomonitor” – Viceministrul Mediului, Lazăr Chirică, și președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, Alecu Reniță

Emisiune „Ecomonitor” – Viceministrul Mediului, Lazăr Chirică despre necesitatea de a înființa zone umede locale și regionale

Emisiune „Ecomonitor” – despre zone umede cu Lilia Curchi și Val Casian

Emisiune „Dialog matinal” (Radio Plai) – Conservarea zonelor umede din Prutul de Mijloc, cu Alecu Reniță și Silvia Ursul

Radio EcoFm – Importanța zonelor umede pentru păsări (cu Silvia Ursul)

          Materiale didactice și logistice:

Suport curs ore ecologice: Importanța zonelor umede

Tricou și chipiu Expediția Ecologică „Diversitate biologică în valea Prutului de mijloc”

          Suporturi informaționale:

Anunț: Participă la Expediția ecologică „Diversitate în valea Prutului de Mijloc”

Expediția ecologică „Diversitate biologică în valea Prutului de Mijloc” – albume foto

Broșură informativă: Conservarea biodiversității în ecosistemul Prutul de Mijloc

Panou informativ Stariţa “Chilia”

Panou informativ Stariţa “La Fontal”

Panou informativ Starița „Gârla Cărbunăria”

Panou informativ Starița „Potcoava

Panou informativ Starița „Țara Bâtlanilor”

Întruniri și discuții

Eforturi comune pentru conservarea zonelor umede