PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ ÎN MOLDOVA /FORTIFICAREA CAPACITĂȚILOR ÎN PRACTICI DE MANAGEMENT DURABIL AL TERENURILOR

Scopul proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P)
Proiectul MAC-P are drept scop consolidarea competitivităţii sectorului agroalimentar al ţării prin susţinerea procesului de modernizare a sistemului de management al siguranţei alimentare; facilitarea accesului pe piaţă pentru producătorii agricoli, precum şi integrarea practicilor de agro-mediu şi de gestionare durabilă a terenurilor.
Componenta 3 „Creşterea productivităţii terenurilor prin gestionarea durabilă a terenurilor” are ca scop creşterea productivităţii terenurilor prin integrarea dimensiunii gestionării durabile a terenurilor, dar şi a practicilor bune agricole şi de mediu.
Componenta este structurată în trei sub-componente:

 • (3.1) de consolidare a resurselor umane, capacităţilor instituţionale şi tehnice pentru punerea în aplicare a activităţilor de management durabil a terenurilor atît la nivel local, cît şi naţional;
 • (3.2) stimulente financiare şi subvenţii acordate agricultorilor pentru adoptarea tehnicilor de MDT, a practicilor bune agricole şi de mediu;
 • (3.3) sprijin investiţional pentru reabilitarea fîşiilor de protecţie, anti-erozionale, cu scopul de a menţine şi de a spori productivitatea terenurilor agricole.

Mișcarea Ecologistă din Moldova este contractată în calitate de consultant pentru sub-componenta 3.1„Consolidarea resurselor umane, capacităţilor instituţionale şi tehnice pentru punerea în aplicare a activităţilor de MDT la nivel naţional şi local”– sensibilizarea și informarea publicului cu privire la gestionarea durabilă a terenurilor.Contractul nr.MACP/CS/CQ-3.2 (Grant No.TF-012145) încheiat între MEM şi Ministerul Mediului al Republicii Moldova.

2)  Scopul campaniei mass media de sensibilizare și informare

Scopul Mișcării Ecologiste din Moldova este de a elabora conceptul şi de a realiza o campanie mass-media strategică de sensibilizare/conştientizare a publicului la nivel naţional care va informa, educa şi motiva oamenii să sprijine intervenţiile proiectului, prin utilizarea mijloacelor mass-media (presă scrisă, radio, social media), a unei varietăţi de materiale informaţional/educative, dar şi prin  activităţi de informare în cadrul unor sesiuni/ateliere de lucru. Această campanie trebuie să fie una axată pe evidenţierea importanţei MDT în creşterea productivităţii şi competitivităţii în agricultură, şi respectiv în creşterea calităţii vieţii, dar şi în îmbunătăţirea abilităţilor grupurilor interesate de a pune în aplicare experienţa unei dezvoltări durabile. Campania va fi realizată în conformitate cu principiile de dezvoltare durabilă și va viza conştientizarea necesităţii de a integra practici de MDT în activitatea grupurilor interesate.

Grupul țintă
Campania va examina și va implica următoarele grupuri țintă – actori cheie  în sectorul agricol precum și sectoarele adiacente:

 • Fermieri individuali sau cooperative;
 • Asociații de fermieri, organizații neguvernamentale;
 • Producătorii agricoli și reprezentanţii agro-business-ului, Federaţia naţională a agricultorilor din Moldova;

De asemenea, în cadrul campaniei vor fi vizate și abordate:

 • Instituții de învățămînt (Universitatea Agrară de Stat, Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie și altele);
 • Societăți pe acțiuni administrate de MAIA;

Partenerii de implementare ai campaniei vor fi :

 • Unitatea Consolidată de Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Agricultură ;
 • Ministerul Mediului;
 • Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;
 • Agenția de Stat Moldsilva;
 • AgențiaNațională de DezvoltareRurală (ACSA);
 • Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură ;
 • Instituții publice precum Institutul Ştiinţifico – Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, Institutul Știinţifico – Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi MedicinăVeterinară, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “Nicolae Dimo”
 • Autorități ale administrației publice locale (direcții agricole raionale, ingineri cadastrali).

Produse:

Pagini tematice Revista „NATURA”:

Pagină tematică revista NATURA  (Septembrie 2014) privind Managementul durabil al terenurilor și proiectul MACP 

Pagină tematică revista NATURA (Iunie 2014) privind Managementul durabil al terenurilor și proiectul MACP

Pagina tematică revista NATURA (Martie 2015) – Managementul Durabil al Terenurilor

Ediție specială revista NATURA (Aprilie 2016) – Managemementul durabil al terenurilor

Materiale informative:

Calendar tematic MACP

POSTER Managementul durabil al terenurilor

BANNER ”Tratează pământul cu respect!”

BANNER ”Managementul durabil al terenurilor”

Chestionar ”Evaluarea interesului populației cu privire la practicile de management durabil

Ghidul „Managementul durabil al terenurilor”

Brosura – Programul de Granturi post-investiționale „Managementul durabil al terenurilor”

Brosura – Proiectul „Agricultura competitivă în Moldova”

Buletine informative:

Buletin informativ electronic Nr. 1 (August 2014)

Buletin informativ electronic Nr. 2 (Octombrie 2014) 

Buletin informativ electronic Nr. 3 (Ianuarie 2015)

Buletin informativ electronic Nr. 4 (Mai 2015)

Buletin informativ electronic Nr. 5 (Septembrie 2015) 

Buletin informativ electronic Nr. 6 (Decembrie 2015)

Buletin informativ electronic Nr. 7 (Ianuarie-Martie 2016)

Buletin informativ electronic Nr. 8 (Aprilie-Iunie)

Buletin informativ electronic Nr 9 (Iulie-Septembrie)

Buletin informativ electronic Nr.10 (Octombrie-Decembrie)

Buletin informativ electronic Nr. 11

Buletin informativ electronic Nr. 12

Buletin informativ electronic Nr. 13

Spoturi radio pentru promovarea proiectului ”Managementul durabil al terenurilor”:

Emisiuni radio:

Radio VOCEA BASARABIEI – Emisiunea ”ECOMONITOR” (25 03 2014) – Sporirea competitivității agriculturii în Moldova, cu Olga Sainciuc și Dumitru Galupa

Emisiunea „ISTORIE ÎN MIȘCARE” (13.09.2014) – Modernizarea agriculturii, cu Alecu Reniță și Vasile Bumacov

Radio VOCEA BASARABIEI – Emisiune radio ”ECOMONITOR” (06.12.2014) – Managementul durabil al terenurilor, cu Olga Sainciuc și Dumitru Galupa

Radio VOCEA BASARABIEI – Emisiune ”ECOMONITOR” (13.12.2014) – Practicile și beneficiile managementului durabil al terenurilor, cu Filip Zubatîi și Valerian Cerbarii

Radio NAȚIONAL – Emisiunea „SPAȚIUL PUBLIC” (21.09.2015) – Modernizarea agriculturii, cu Moldova cu Olga Sainciuc și Igor Bujor

Radio NAȚIONAL – Emisiunea „SPAȚIUL PUBLIC” (30.09.2015) – Proiecte europene în agricultura din Moldova și reabilitarea perdelelor forestiere, cu Dumitru Galupa

Radio NAȚIONAL – Emisiunea „SPAȚIUL PUBLIC” (21.10.2015) – Agricultura modernă și implementarea noilor tehnologii în sectorul agricol în Moldova, cu Igor Bujor și Aurel Overcenco

Radio NAȚIONAL – Emisiunea „SPAȚIUL PUBLIC” (20.11.2015) – Managementul durabil al terenurilor, cu Vasile Bumacov

Radio Moldova – Emisiunea „LOC DE DIALOG” (08.04.2016) – Investiții rambursabile cu programul „Managementul durabil al terenurilor”, cu Igor Bujor și Nicolae Cazmalî

Radio VOCEA BASARABIEI – Emisiunea „ECOMONITOR” (09.04.2016) – Managementul durabil al terenurilor, cu Olga Sainciuc, Igor Bujor și Nicolae Cozmalî

Radio VOCEA BASARABIEI – Emisiunea „ECOMONITOR” (30.04.2016) – Restabilirea perdelor forestiere în cadrul programului „Managementul durabil al terenurilor”, cu Ion Talmaci și Daria Vidutenco

Radio NAȚIONAL – Emisiunea „SPAȚIUL PUBLIC! (22.09.2016)

Emisiuni TV:

Anul 2015:

Emisiunea „Natura în Obiectiv” (28.06.2015) – Despre managementul durabil al terenurilor împreună cu Alecu Reniță, Lazăr Chirică, Dumitru Galupa și Olga Sainciuc (min. 4:57 – 26:58)

Emisiunea „Natura în Obiectiv” (26.07.2015) – A fost lansat al 3-lea apel de granturi pentru managementul durabil al terenurilor, cu Petru Maleru, Ion Sulă și Lazăr Chirică (min. 2:02 – 11:57)

Emisiunea „Natura în Obiectiv” (15.11.2015) – Mișcarea Ecologistă și Proiectul „Managementul durabil al terenurilor” cu Aureliu Overcenco și Alecu Reniță (min. 12:04 – 28:28)

Reportaj „Bussines Review”(21.10.2015) – CAPMU și Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P) cu Olga Sainciuc

Anul 2016:

Emisiunea „Natura în Obiectiv” (10.04.2016) – Importanța perdelelor forestiere în managementul durabil al terenurilor

Emisiunea „Natura în Obiectiv” (17.04.2016) – Un nou apel de granturi, practici agricole durabile și istorii de succes

Emisiunea „ABC Fermierului” (15.05.2016) – Managementul durabil al terenurilor

Reportaj AgroTV Moldova (26.05.2016) – Tehnologia no-till aduce succes agricultorilor moldoveni

Reportaj Agora (02.06.2016) – „Un agricultor din nordul Moldovei implementează tehnologia no-till”

Emisiunea „Natura în Obiectiv” (02.10.2016) – Sporirea competitivității sectorului agricol

Anul 2017:

Emisiunea „Dialog” la AgroTV Moldova (29.03.2017) – ”MAC-P” a lansat cel de-al 6-lea apel de granturi”. Invitat Igor Bujor, Consultant program de granturi MAC-P

Emisiunea „ABC-ul Fermierului” la AgroTV Moldova (25.06.2017)  – Seminarul științifico-practic „Ziua Câmpului”

Emisiunea „Natura în obietiv” (TRM) – Managementul durabil al terenurilor agricole in RM

Emisiunea „ABC-ul Fermierului” la AgroTV Moldova (02.07.2017) – MAC-P și Managementul Durabil al Terenurilor

AgroTV Moldova (14.08.2017) – Agricultură durabilă cu MAC-P 

Reportaje presa scrisă:

Ziarul de Gardă – Istoria de succes a unui cultivator de nuci (07.06.2016)

Ziarul de Gardă – Cum să crești grâu fără să ari pământul (16.06.2016)

Ecopresa – „Agricultura ne aduce în fiecare surprize, prin urmare orice pas trebuie să fie strategic”

Timpul – „O șansă pentru agricultura din Republica Moldova” (23.06.2017)

Gazeta Satelor – „Proiectul MAC-P în susținerea agriculturii” (23.06.2017)

Logos Press – Sistemul de agricultură conservativă predat la un seminar în Ciuleni (rusă) (23.06.2017)

Revista „Natura” – La Hîrtop și Cneazevca tehnologiile No-till asigură roade înalte (10.2016)

Revista „Natura” – Ziua Câmpului la fermieri cu experiență (07.2017)

Revista „Natura„ – Jurnaliști și bloggeri la beneficiarii de granturi post-investiționale „Managementul durabil al terenurilor”

Comunicate de presă

Comunicat de presă AIPA a debursat circa 14 mln. lei către 91 de fermieri (Comunicat IPN)

(Comunicat MEM)

Comunicat de presă: 700 de hectare de fâșii forestiere au fost reabilitate în sudul țării (Comunicat IPN)

(Comunicat MEM)

Comunicat de presă: Lansarea celui Lansarea celui de-al III-lea apel de granturi (Comunicat IPN)

(Comunicat IPN)

Comunicat de presă: 58 de fermieri vor beneficia de granturi în valoare de peste 8 mln lei (Comunicat IPN)

(Comunicat MEM)

Comunicat de presă: Aprobarea primelor 10 dosare din cel de-al 3-lea apel de granturi managementul durabil al terenurilor (Comunicat IPN)

(Comunicat MEM)

Comunicat MEM: Jurnaliști și bloggeri la beneficiarii de granturi post-investiționale „Managementul durabil al terenurilor”

Comunicat de presă: Alte 10 milioane de lei pentru producătorii agricoli din Republica Moldova (Comunicat IPN)

Comunicat de presă: Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova promovează tehnologiile şi practicile de management durabil al terenurilor (Comunicat IPN)

AgroMediainform – Program de granturi pentru agricultori (31.03.2017)

Gazeta Satelor – Este lansat cel de-al 6-lea apel MAC-P (24.04.2017)

Cuvintul Liber – Lansarea apelului nr.6 al Programului de granturi post-investiționale „Managementul durabil al terenurilor (31.03.2017)

Ecoul Nostru - Lansarea apelului nr.6 al Programului de granturi post-investiționale „Managementul durabil al terenurilor (31.03.2017)

Gazeta de Sud - Lansarea apelului nr.6 al Programului de granturi post-investiționale „Managementul durabil al terenurilor (31.03.2017)

Observatorul de Nord - Lansarea apelului nr.6 al Programului de granturi post-investiționale „Managementul durabil al terenurilor (31.03.2017)

Unghiul - Lansarea apelului nr.6 al Programului de granturi post-investiționale „Managementul durabil al terenurilor (31.03.2017)

Ziarul de Gardă -Lansarea apelului nr.6 al Programului de granturi post-investiționale „Managementul durabil al terenurilor (30.03.2017)

Cuvîntul - Lansarea apelului nr.6 al Programului de granturi post-investiționale „Managementul durabil al terenurilor (31.03.2017)

Comunicat de presă: Suport în valoare de peste 6,5 milioane de lei pentru producătorii agricoli din R. Moldova (IPN)