Rute culinare în Republica Moldova – înregistrarea și promovarea produselor locale și regionale din raionul Călărași

Proiectul își propune să încurajeze ONG-urile și autoritățile locale să stabilească parteneriate durabile care ar facilita procesul de înregistrare a produselor regionale/locale. Mai mult decât atât, proiectul promovează patrimoniul culinar al Republicii Moldova, contribuind la creșterea interesului turiștilor pentru această regiune.

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta zona rurală Călărași, prin înregistrarea și promovarea produselor regionale/locale.

Obiectivele și rezultatele imediate ale proiectului:

1.Promovarea beneficiilor integrării în UE pentru locuitorii din zonele rurale, prin aducerea experienței poloneze privind înregistrarea produselor regionale;

2.Crearea de parteneriate eficiente între organizațiile non-guvernamentale și administrația locală pentru înregistrarea și dezvoltarea de produse regionale;

3. Promovarea patrimoniului culinar al Republicii Moldova / regiunea Călărași;

4. Îmbunătățirea competenței organizațiilor neguvernamentale locale prin dotarea cu know-how și abilități practice de a mobiliza fonduri;

5. Creșterea potențialului turistic al regiunii Călărași.

Grupul țintă:

Organizațiile neguvernamentale, agricultori, comunitatea locală

  

Activități:

1. Eveniment de lansare a proiectului (Chișinău);

2. Vizită de studiu în Polonia pentru organizațiile neguvernamentale locale partenere;

3. Ghid de bune practici privind avantajele înregistrării produselor regionale și locale;

4. Delimitarea și marcarea a 2 circuite culinare  din regiunea Călărași (Palanca, Călărași);

5. Organizarea unui serviciu de închiriere de biciclete, care va permite promovarea traseelor turistice culinare locale (Palanca, Călărași / MD);

6. Eveniment de promovare a rezultatelor proiectului (Chișinău/Palanca);

7. Evaluarea proiectului.

Proiectul „Rute culinare în Republica Moldova – înregistrarea și promovarea produselor locale și regionale din raionul Călărași” este implementat de Fundatia pentru Dezvoltarea Politicilor din Polonia si partenerii săi locali: Mișcarea Ecologistă din Moldova și Casa Părintească, cu susținerea financiară a Ministerului Afacerilor Externe din Polonia prin Programul Polish Aid.

 

Produse:

Reportaje radio:

Radio Național – Promovarea rutelor culinare din raionul Călărași

Suporturi informative:

Panou informativ – traseul turistic nr. 1, elaborat în cadrul proiectului „Rute culinare în Republica Moldova – înregistrarea și promovarea produselor locale și regionale din raionul Călărași

Panou informativ – traseul turistic  nr. 2, elaborat în cadrul proiectului „Rute culinare în Republica Moldova – înregistrarea și promovarea produselor locale și regionale din raionul Călărași

Panou informativ „Casa Părintească” – intersecția traseelor turistice 1 și 2, elaborate în cadrul proiectului „Rute culinare în Republica Moldova – înregistrarea și promovarea produselor locale și regionale din raionul Călărași”

Brosură – ”Ce ar trebui să știți despre Sistemele de Protecție a Produselor Agricole și Alimentare în UE