Proiectul „Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu”

Scopul proiectului:

Proiectul „Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu” se axează pe necesitatea consolidării capacităților reprezentanților societății civile privind monitorizarea politicilor de mediu şi a bunei guvernări în domeniul ecologic, evaluarea transparenței în procesele decizionale, la etapa de elaborare și implementare a documentelor de politici.

Întrucât urmează a fi demarate o serie de reforme, procese și întreprinse diverse acțiuni în vederea asigurării protecției mediului înconjurător (conform documentelor strategice adoptate de Guvern), apare necesitatea încurajării dialogului între actorii guvernamentali și cei din societatea civilă, crearea premizelor pentru implicarea ONG, cetăţenilor, comunităților în procesele decizionale, sensibilizarea publicului larg cu privire la aspectele ce țin de buna guvernare în domeniul mediului.

Obiectivul primar setat în cadrul acestui proiect este: Consolidarea capacităților reprezentanților societății civile de monitorizare, evaluare și formularea recomandărilor privind îmbunătăţirea politicilor de mediu  şi buna guvernare a domeniului ecologic pentru anul 2015 la nivel național și local, întru realizarea prevederilor capitolului 16 al Acordului de Asociere şi a Strategiei de mediu 2014-2023.

Pentru o implementare eficientă a cerințelor prevăzute de obiectivul principal, apare necesitatea schițării a 4 obiective concrete:

- Obiectiv specific 1: Consolidarea capacităților Mișcării Ecologiste din Moldova privind monitorizarea implementării și elaborării proiectelor de legi, directive UE, strategii și programe planificate de Ministerul Mediului pentru anul 2015 la nivel național;

- Obiectiv specific 2: Transfer de cunoștințecătre alte organizații neguvernamentale și crearea capacităților de monitorizare a proiectelor și programelor de mediu a organizațiilor neguvernamentale active la nivel regional;

- Obiectiv specific 3: Încurajarea dialogului între actorii guvernamentali și cei din societatea civilă privind elaborarea și formularea recomandărilor pentru armonizarea cadrului legislativ necesar pentru buna guvernare în materie de mediu;

- Obiectiv specific 4:Sensibilizarea publicului privind importanţa participării la implementarea politicilor de mediu.

Grupul țintă al proiectului:

Grupul țină al proiectului este reprezentat de:

- organizațiile neguvernamentale de mediu (membri ai Mișcării Ecologiste din Moldova, organizațiile teritoriale: OT MEM Ștefan Vodă, Soroca, Comrat, Ungheni, Edineț. ș.a.,alte organizații neguvernamentale de mediu afiliate MEM),

- organizații neguvernamentale locale din regiunile Nord, Sud și Centru ale Republicii Moldova;

- grupuri neformale de persoane interesate (activiști) la nivel local și regional.

Proiectul își propune drept finalități consolidarea capacităților ONG-urilor, inclusiv a Mișcării Ecologiste din Moldova, în elaborarea documentelor de politici legate de mediu.

Produse:

Buletine informative:

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 1

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 2

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 3

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 4

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 5

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 6

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 7

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 8

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 9

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 10

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 11

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 12

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 13

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 14

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 15

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 16

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 17

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 18

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 19

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 20

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 21

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 22

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 23

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 24

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 25

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 26

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 27

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 28

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 29

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 30

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 31

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 32

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 33

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 34

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 35

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 36

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 37

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 38

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 39

Monitorizare pentru o buna guvernare de mediu – Buletin informativ nr 40

Ediții și publicații:

Ediție specială Revista „NATURA” (Martie 2015) – Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu

Ediție specială Revista „NATURA” (Aprilie 2015) – Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu

Ediție specială Revista „NATURA” (Mai 2015) – Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu

Ediție specială Revista „NATURA” (Septembrie 2015) – Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu

Ediție specială Revista „NATURA” (Octombrie 2015) – Monitoirzare pentru o bună guvernare de mediu

Ediție specială Revista „NATURA” (Decembrie 2015) – Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu

Ediție specială Revista „NATURA (Februarie 2016) – Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu

Ediție specială Revista „NATURA” (Aprilie_2016) – Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu

Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

Studiu de evaluare a Planului de Acțiuni  privind implementarea Strategiei de Mediu pentru anii 2014-2023 (activități planificate pentru anul 2015)

Recomandări de la partenerii noștri din societatea civilă

Emisiuni radio:

Emisiune „Ecomonitor – Viceministrul Mediului Lazăr Chirică despre prioritățile Ministerului Mediului pentru anul 2015

Emisiune  radio “Ecomonitor” (21.02.2015)

Emisiune radio „Ecomonitor” (14.02.2015)

Emisiune radio „Ecomonitor” (21.11.2015)

Emisiune JurnalFM – (06.10.2015)

Emisiune JurnalFM – (10.12.2016)

Conferințe de presă:

22.04.2015 – Prioritățile Ministerului Mediului pentru anul 2015

27.05.2015 – „Pădurile Moldovei – între dezastru, neputință și reforme”

14.07.2015 – „Abuzuri în domeniul forestier național”

08.10.2015 – „Dosare ecologice mai vechi și mai noi – efectul de domino al problemelor de mediu nerezolvate la timp”

06.11.2015 – „Strategiile de mediu ale municipiului Chișinău”

Materiale video:

Spot video – Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu

Spot video – Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu (varianta lungă)