Proiectul „Lobby și advocacy – pentru o guvernanță de mediu durabilă și democratică”

Scopul proiectului este de a consolida capacitățile membrilor activi ai societății civile din Republica Moldova în vederea participării la procesele de luare a deciziilor legate de politicile publice de mediu cu impact la nivel național. Proiectul se adresează activiștilor, angajaților și voluntarilor organizațiilor neguvernamentale, grupurilor nonformale din domeniul protecției mediului și din alte domenii.

Pentru atingerea acestui scop, Mișcarea Ecologistă din Moldova a setat trei obiective:

Obiectivul 1: Dezvoltarea cunoștințelor membrilor organizațiilor neguvernamentale în scopul colaborării cu instituțiile autorităților publice și crearea de grupuri de presiune capabile să participe la elaborarea de propuneri legislative cu impact asupra protecției mediului.
Obiectivul 2: Crearea și îmbunătățirea unei platforme de dialog între membrii societății civile și autoritățile publice, pentru dezvoltarea capacităților de a iniția parteneriate și de a coopera în procesele de elaborare a politicilor publice de mediu.
Obiectivul 3: Sensibilizarea și informarea societății despre problemele de mediu cu care se confruntă Republica Moldova.

Perioada de implementare: iulie 2019 – iulie 2020

Activități:

Activitatea 1: Organizarea unei serii de 3 instruiri în 3 regiuni ale țării, în domeniul elaborării și monitorizării politicilor publice, lobby și advocacy pentru ctiviști, angajați și voluntari ai organizațiilor neguvernamentale, grupuri neformale.
Activitatea 2: Elaborarea unei linii directoare privind practicile de lobby și advocacy bazate pe specificul protecției mediului.
Activitatea 3: Organizarea a 3 întâlniri de negociere cu participarea persoanelor instruite în cadrul proiectului și a autorităților publice din domeniul mediului și alte domenii relevante, pentru a promova propuneri și demersuri legate de problemele de mediu urgente.
Activitatea 4: Campanie de sensibilizare a publicului cu privire la politicile de nivel național, decizii la nivel local și regional, probleme sensibile legate de protecția mediului în Republica Moldova. Campania publică va include 3 ediții tematice în presa scrisă (revista NATURA), 2 conferințe de presă, 5 articole în presa online, 2 emisiuni radio, precum și promovarea subiectelor de mediu prin intermediul social media și difuzarea informațiilor către membrii organizațiilor neguvernamentale din domeniul de protecție a mediului prin intermediul unui buletin informativ săptămânal despre inițiativele legislative curente.

Finanțator: Ambasada Statelor Unite la Chișinău

Produse:

Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 1 

Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 2

Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 3

Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 4

Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului - Nr 5

Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 6

Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 7

Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 8

Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 9

Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 10

Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 11

Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 12

Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 13

Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 14

Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 15

Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 16

Ediţie specială tematică, publicată în Revista NATURA (Octombrie 2019) 

Ghid „Lobby și advocacy – pentru o guvernanță de mediu durabilă și democratică”